סקירה על החברה לאחר דוחות ומחקר על החברה:

פגיעות שהתממשו ב 17.11.20 והיעד עוד נטויה-רק למביני ענין.

המניה קיבלה אצלנו מס' סקירות עד לדוחות ולאחר הדוחות.


תוצאה של תלמיד