בהעלותך


פרשתנו היא פרשת "בהעלותך".

כך פותחת הפרשה:

"...דבר אל אהרון ואמרת אליו בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות.

ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה העלה נרותיה כאשר ציווה ה' את משה".

אומר על פסוקים אלו רש"י:

"בהעלותך- על שם שהלהב עולה... לשון עלייה, שצריך להדליק עד שתהא שלהבת עולה מאליה"

ועל המילים "ויעש כן אהרון" אומר רש"י:

 "להגיד שבחו של אהרון שלא שינה".

נוסיף ונאמר שמשה התקשה במעשה המנורה, לא כיצד ליצור אותה בפן הטכני, אלא במשמעות הרוחנית שלה.

(אגב שמו של משה בנוי משלושה דברים בהם התקשה להבין את משמעותם : מ'- מנורה, ש'- שקל, ה'- החודש).


נקדים מעט על צורת המנורה עצמה.

הרבה חושבים, עקב ציורי הגויים, שלמנורה היו 8 קנים והיא הייתה מעוגלת, אך למעשה המנורה הייתה עם שבעה קנים, כאמור כאן בפסוק (ואין למנורה קשר לחנוכייה שהיא כנגד ימי הנס) והיא הייתה בקנים אלכסוניים שהסה"כ שלהם הרכיב צורת משולש מתכנס כלפי מטה (יש לזה ענין רוחני בפני עצמו, למשוך את השפע העליון מטה כמו משפך- ראו בתמונה)


כידוע התורה מדברת בשפתנו, אבל רומזת על רוחניות.

המנורה מסמלת את שבעת סוגי הנשמות הקיימות בישראל.

כל אחד מאתנו מורכב מסוג נפש שונה, שמורכבת בבסיס משבעה סוגי נשמות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות כאשר כולם בסוף מחוברים לקנה אחד- לשורש אחד, לה' בכבודו ובעצמו.


את ה' מייצג, הנביא, משה, שמוסר את דבר ה' לעם, באופן שהוא מבוטל למציאות הבורא ואינו חש נפרד אפילו לא לרגע מהבורא.

אהרון הכהן, שמבחינה רוחנית אמור להיות בדרגה הגבוהה ביותר, ולא סתם דווקא הכהן הגדול הוא זה, היחיד, שנכנס פעם בשנה לקודש הקודשים במקדש (שיבנה ויקום במהרה בימנו אמן) ורואה שם מחזות ששום אדם לא יוכל לראות ושם עיקר תפקידו הוא: "פשוט" להתפלל על כל עם ישראל (לבריאותו, לרפואתו ולהצלחתו ועוד), אך עדיין משה נמצא בדרגה גבוהה ממנו והוא השורש של כולנו ולא סתם התורה נקראת "תורת משה".


החסידות מסבירה את הפסוקים הנ"ל בצורה נפלאה.

כשאתה מעלה את הנרות, את נשמות בני ישראל, עשה זאת תוך מבט פנימי ("פני המנורה") על המנורה ומהי מסמלת, חבר אותם כאחד למרות ההארה ששייכת לכל אחד ואחד ע"פ שורש נשמתו. תחבר את כולם לבסוף לאחד, לקנה אחד לשורש אחד.

עוד לפני ההדלקה של נשמות ישראל, יש עבודה מקדימה כמו בהדלקת המנורה, להטיב את הנרות, תעשה עם הנרות (הנשמות) חסד, תעמיד את הפתיל רגע לפני שאתה מדליק אותם, תן ליהודי הרגשה שהוא עשה זאת מעצמו ברגע שהוא מוכן, כאשר הפתיל מוכן לקבל את האש- אש התורה.


כשאתה מדבר, עובד ונמצא עם יהודי אחר ושונה ממך תזכור ששניכם בנויים משורש אחד. בחיצוניות ואולי באופי הבסיסי אתם שונים, אבל לכולכם שורש אחד ויחיד- אתם יהודים!!!


ממשיכה החסידות ובדרך נפלאה חודרת בפירוש זה גם לדברי רש"י לעיל:

תפקידו של אהרון הוא להעלות את נשמות ישראל, כאמור לעיל (לשדרג אותם כפי שאנו נוהגים לומר בימנו), אך אומרים לאהרון שיעשה זאת בדרך כזו שהוא לא חייב בכל פעם ל"החזיק" להם את האש והפתיל, אלא באופן שלבסוף כל יהודי יהיה "שלהבת עולה מאליה", באופן שכל יהודי בסוף יאיר מעצמו ולבדו ויהיה נר לאחרים ו"אור לגויים".


אז מה שיבחו של אהרון כאן?

מדוע רק על נושא זה כתוב "שלא שינה" ?

האם בדברים אחרים אהרון שינה?

אלא שכאן באה לידי ביטוי מעלתו של אהרון והענווה שבו ולמרות שהיה גדול ממשה בגיל.

אהרון הבין את עוצמת תפקידו, שבאופן מסויים הוא גם מעל למעלתו של משה, ובכל זאת בכוונה שלו, בהדלקה של המנורה, אהרון כיוון לזה שמשה הוא השורש והוא הקנה המרכזי מבלי שום שינוי בכוונה הרוחנית שבמעשה, למרות שהבין שבנושא הזה תפקידו גדול ממשה וזה השבח שלו שלא שינה.

ניתן ללמוד מאהרון בשונה ממשה שאליו היו צריכים להביא את הבעיה והוא היה נותן את הפסיקה/ההוראה/ההלכה והיו צריכים לפעול ע"פ דבריו, אהרון לימד את היהודי, לאחר שהטיב עימו, דאג שיעמוד על רגליו, שיהיה הוא בעצמו שלהבת, אש שעולה לבדה ומעצמה, והכי חשוב שיהפוך הוא בעצמו להיות אור ואש שמדליקה אחרים נוספים.

זה מזכיר את המשל הידוע: "תן לאדם דג, הוא ישבע ליום אחד, למד אותו לדוג, הוא ישבע כל חייו" כאן באה דרגתו של אהרון ולוקחת אותנו עוד צעד קדימה, לא רק שישבע, אלא למד אותו באופן שהוא יוכל בעצמו בהמשך ללמד אחרים.


איך כל זה קשור לעולם המסחר?

גם בעולם שלנו יש 7 סוגי סוחרים שונים באופי:

ההתקפי, ההגנתי, החושש (או המהסס), הבטוח בעצמו, בעל המשמעת, בעל ההבנה של החדשות ובעל הדמיון שיודע לזהות כל תצורה טכנית, אבל המחבר של כולם הוא המנהיג של כולם, זה ששולט בכל הנ"ל, זה שחווה את כל הנ"ל על גופו, זה שיודע לדבר לכולם לפי האופי שלהם, זה שיש בו קצת מהכל והוא מורכב מהכל יחד ולחוד, זה שידע לתת לכם את העצה הטובה ביותר מ"הנעליים" שלכם ולפי האופי שלכם מנקודת המבט שלכם ולא ממרום דרגתו בתחום.

מנטור שלא שכח מאין הוא התחיל, אחד שמדבר לכולם בגובה העיניים ומידי פעם יודע גם "לרדת" לרמות התיקים של ה"עם" ולהיזכר ולהיתקל בבעיות של הקהילה מכל מורכבותה ולצמוח משם למען ההשראה לכולם.

מנטור שידאג שכולם לבסוף יאירו מעצמם גם בלעדיו ויהפכו לעצמאים בתחום ולבסוף גם יאירו החוצה לבדם.

מנטור כזה שיודע שהאור של התלמיד המוצלח שלו, שמאיר בחוץ באותו האור שינק מהמנטור ו"לא שינה" זה גם האור שלו ולמרות שהאור של התלמיד גדול פי כמה וכמה מהמורה, המנטור הזה לא עושה שימוש באור של התלמיד, בניסיון להאיר את עצמו, מנטור שעושה שימוש כזה באור של ה"תלמיד" הוא מנטור שכבה לו האור וצריך לאור התלמיד המוצלח.


אהרון הבין זאת, ולכן לא שינה, לא שינה מדרכו וכוונתו- זה אהרון כתלמיד וכמנטור.

אהרון כמנטור- מבין שחובה עליו לדאוג לחבר את כולם לשיטה אחת ולדרך אחת ולשפת מסחר אחת בדרך להצלחה.

אהרון כמנטור חייב לדאוג שלבסוף כל תלמיד יהיה עצמאי בדרכו ולבדו בזמן אמת, אבל כחלק מכלל העם והקהילה.

יש כאלו שיצטרכו את עזרת "אהרון" לחודשים ויש כאלו שיצטרכו אותו לשנים, אבל המטרה שלו חייבת להיות לגרום לתלמידים להיות עצמאים במסחר!

תפקיד התלמידים בקהילה, גם היא בדרכו של אהרון:

להאיר, לשתף בהצלחות ובכישלונות כאחד, לחבר אחרים, לתמוך בחדשים וגם באלו שקשה להם בדרך או שנופלים לחולשה בדרך (ומי מאיתנו לא חווה זאת?!), לעזור בתחילת הדרך ועוד יותר בהמשך הדרך, במעלה הגבעה וההר, כאלו שיעזרו בטיפים לקיצור הדרך לאחרים.


אסור לשכוח, ב"ה, זכינו לעסוק במקצוע האחרון בעולם שיש במה לקנא האחד בשני, אלא שיש דווקא לתמוך האחד בשני, כי אם כל אחד יעבוד יחד דרך מקום אחד אז אדרבא זה אמור לחזק את הכיוון שבו בחרו ללכת עם המניה (לא סתם מנטורים מובילים בעולם מחברים אליהם מיליוני עוקבים, יחד הם כח ענק להזזת מניות).


ולבסוף כמו שאהרון לא שינה, גם חבר בקהילה צריך לזכור לא לשנות, לא לשנות מהדרך שהביאה אותו להצלחה ולא משנה מה גודל ההצלחה, הוא חייב תמיד לזכור שכוח הקהילה תמיד גדול יותר מכוחו הבודד ולא משנה גם באם הגעת לדרגתו של אהרון, כי עוצמת הכח של כל שבעת הקנים, שמאירים דווקא יחד, תמיד יהיו עוצמתיים וחזקים מזה של כל קנה אחד בנפרד!!!

תהיה עצמאי, אבל בתוך קהילה.

תהיה נר /קנה אבל תהיה חלק מכלל המנורה והאור שהיא מפיצה.

מחשבה בודדת יכולה לגרום לך לקיבוע מחשבתי, כשאין עם מי להיוועץ. בקהילה, דווקא זה ששונה ממך באופי, יוכל לתת לך את הקונטרה המחשבתית ולגרום לך "לחשב מסלול מחדש" על הכיוון שרצית לקחת במניה ופשוט להעביר אותך מהפסד בטוח, עקב קיבעון מחשבתי, לרווח מעולה, כל זה הודות לקהילה שיודעת לחשוב ולתרחש לכל כיוון עם רעיון מסחר אמיתי, בטח ובטח עם תוצאות מוכחות מידי יום.

הסה"כ לבסוף תמיד עולה על היחיד בטח ובטח כאשר "אהרון", נמצא ובוחן ומיטיב את הנרות ומיטב את הדרך לכולם עד אשר כולם יהפכו ל"שלהבת עולה מאליה" ויפיצו אור גדול.

שבת שלום ומבורך.