בחוקתי

השבת נסיים את ספר ויקרא ונכריז:

חזק חזק ונתחזק-כמסורת ישראל בסיום כל ספר שלם.


פרשת בחוקתי מתחילה במשפט: "אם בחוקתי תלכו ואת מצותיי תשמרו" (ויקרא כו,ג).

רש"י (רבי שלמה יצחקי), שהינו גדול פרשני התורה, אומר על המילים "בחוקתי תלכו"- שתהיו עמלים בתורה.

הרבי מליובאוויטש שואל על כך שאלה:

הרי ישנם 3 סוגי מצוות:

משפטים-מצוות שכליות.

עדות- מצוות שהשכל לא היה מחייב, אבל לאור ציווי התורה ניתן להבין זאת מצוות כגון: החגים והמועדים.

חוקים- מצוות שלמעלה מההיגיון, על שכליות "חוקה חקקתי...אין לך רשות להרהר".

הרבי שואל- וכי לימוד התורה צריך להיות בצורה על שכלית, הרי כל מהות התורה היא ללמוד בשכל ובהיגיון, על כן מדוע התורה עושה שימוש בנוגע ללמוד התורה במילה "חוקתי" מלשון חוק- באופן על שכלי?

והרבי מיד משיב:

הרבי מפנה אותנו לתורת בעל ה"תניא" - רבנו הזקן, רבנו שניאור זלמן מלאדי, לספרו "ליקוטי תורה", ושם ההסבר למילה "חוקותי" - מתפרש גם במובן של "חקיקה"- מלשון לחקוק בסלע.

מבואר שם שהלימוד בתורה צריך להיות כמו שהאותיות חקוקות בסלע, שהינם מציאות אחת עם הסלע, בשונה מדיו וקלף (או דף) שלמרות שהם מתמזגים לדבר אחד, אבל עדיין כל אחד הוא מציאות לעצמו (הדיו והקלף).

בחקיקת האותיות בסלע- אין מציאות נפרדת לאותיות החקוקות ואי אפשר להפריד בין האותיות לסלע- החקיקה מסמלת דבקות מוחלטת ולכן התורה מרמזת על לימוד התורה באופן של דבקות מוחלטת כמו בחקיקת האותיות על סלע ולא באופן של שני מציאויות שונות, התורה לחוד והלומד לחוד.

לא רק זאת, מוסיף הרבי ואומר, כתוב "בחוקתי תלכו"- הליכה זו התקדמות, החיבור לתורה צריך לבוא בצורה של הליכה והתקדמות כפי שנאמר: "ילכו מחיל אל חיל" (תהילים פד,ח) וזה מה שרש"י מסביר לנו ורומז לנו: זה העמל "עמלים התורה" בלימוד התורה, להגיע לדרגה של שכל התורה שחקוקה בצורה שהאותיות מבוטלות לסלע, הן חקוקות בו ומצד שני- לשאוף תמיד להתקדם בלימוד ולהבין- כי גם זה רצון ה' ואין בדברים סתירה.


ובהשאלה למסחר:

בשביל להצליח במסחר חייב מצד אחד להתבטל לשיטות העבודה ולמשמעת- קודם להבין שיש שיטה וללכת עימה בצורה של חוק- "אין לך רשות להרהר", ככל שתתחבר עם השיטה בצורה של "חקיקה", כמו האותיות בסלע ותקרא את הגרף במניה שמולך בצורה ברורה, כי אתה מחובר עם השיטה וכל הגוף שלך כסוחר, העיניים, הראש והאצבע על הפקודות, יעבדו בצורה אוטומטית- כי אתה ממש חי את הדברים, כך תהפוך למציאות אחת עם המסחר.

יחד עם זאת חשוב כל הזמן ללמוד, להפנים, לתרגל, לחזור לחומר ולהבינו עד עומקו (ואפילו להביא בו שינוי והוספה- כי אז יובן עד כמה הפנמתם את השיטה).

בשום אופן אין לנסות להוציא חלקים מהשיטה "כי אתם כבר מבינים טוב מכולם"- תביאו תוצאות מעולות עם השיטה ואז תוכיחו תוצאות דומות או טובות יותר בהוצאת כלי כזה או אחר ואז נוכל לדבר על כך ברצינות.


חבר קהילה יקר נתן לזה משל נהדר:

אמר לי כך: אני רוצה להגיע למצב בו כשם שאני נכנס לבית כשיפוצניק ורואה ומבין מיד מה הבית צריך, את היקף השיפוץ ומיד יודע לתמחר כמה זמן אצטרך להשקיע, בעבודה ובחומרים כתוצאה מהתמקצעות ושנים של ניסיון- כך אני רוצה להגיע לאותה רמה במסחר- כשאני אראה גרף עם כל הכלים- אני מיד אבין מה עליי לעשות ולקרוא את כל המפה וכל השחקנים.

כמה שהמשל שלו חזק ונכון ומראה על השקעה ורצון עז להצליח!


חוקתי הוא גם הספר האחרון בספר ויקרא שכולו חוקים וכללים.

הספר הבא, ספר במדבר, מספר אודות כל הקשיים במסע בני ישראל במדבר במשך ארבעים שנה וכל התלאות והמלחמות בדרך כולל החטאים הגדולים.

ספר דברים שאחריו, כולו נאמר מפי משה, והיות ומשה היה בטל לאלוקים במהות שלו, המסורת אומרת שכל מה שאמר, אמר מפי השמועה, מפי הקב"ה ולא מרצונו האישי.

המענין הוא שמשה לא חוזר על ספר בראשית, אלא בערך מספר שמות בו מתחיל הסיפור אודותיו ואודות היציאה לחרות, היציאה ממצרים עד לרגע לפני הכניסה לארץ.


אם נסתכל על הספרים:

בראשית- מסמל את הרעיון לברוא את העולם והבריאה בפועל, אחריו סיפורי "בסיס האומה שלנו"- האומה היהודית דרך האבות והאמהות הקדושים.

ספר שמות- תחילת הירידה לפרטים "שמות"- שם הוא משהו אישי פרטי, התלאות, הקושי במצרים, ולבסוף השיחרור לחירות והיציאה ממצרים, דרך מתן תורה וכו'.

ספר ויקרא- ספר החוקים ברובו חוקים והלכות (כללים).

ספר במדבר- מסעות תלאי הדרך, הקשיים, הספקות של עם ישראל והחטאים הגדולים.

ספר דברים- ספר חזרה על הכל מיום היציאה ממצרים.


גם כאן יש הקבלה חזקה אלינו כסוחרים.


בראשית- נולד הרעיון ללמוד מסחר ולהתעסק במסחר- לא ידענו מאומה, רק התלהבות מהרצון להרוויח בגדול, שנטע בנו את הבסיס למסחר.

שמות- למדנו, ירדנו לפרטים, עברנו קשיים כל אחד והתלאות שלו במצרי העולם והמיצרים הטבעיים בלימוד משהו חדש וההתעסקות בו.

אבל הרצון לצאת ממצרים- לצאת מההגבלות שלנו ולצאת ליום בו נהיה אנשי חירות ומשוחררים כלכלית גרמו לנו להמשיך ולהאמין ואולי ללמוד עוד הכשרה עד שנגיע ל"מתן תורה"- תורת אמת במסחר.

ויקרא- למדנו את כל כללי וחוקי המסחר ולמדנו שיטות בעלי כללים נוקשים, אך כאלו שנועדו רק להצלחתנו כסוחרים, הבנו היום שאנו חייבים להתחבר לכללים ולמסחר בצורה של אותיות החקוקות באבן.

במדבר- לכל אחד יש את המסע האישי שלו והתלאות האישיים שלו ובעיקר החטאים שלו (חטא גם מלשון פיספוס: "החטיא את המטרה") בדרך להצלחה, יש כאלו שמחקו תיקים כתוצאה מחוסר משמעת, יש כאלו בגין אי שליטה בפקודות, ויש לצערנו גם כאלו שהיו חייבים להגיע למצב של אובדן כספי מסחר בגין עוקץ- כל אחד והטעות שלו והחטא שלו והמסע שלו במדבר, אבל חייבים להיות חדורי מטרה - לא להתקרר בדרך, לא לתת למי שמבין שהתחום מתאים לו ורואה בו פוטנציאל והתחום מתאים לאופי שלו- לא לתת לדברים בדרך לקרר אתנו מלהתקרב למטרה- החיים לימדו אותי: "היכן שמצוי הקושי- שם העבודה שלי!- מה שבא בקלות- לא יחזיק מעמד!".

ואז מגיע ספר דברים- ספר של חזרה, חזרה על החומר פעם שניה. חשיבות החזרה על החומר, התרגול, ההפנמה, ההדרכה החוזרת מפי משה שעבר הכל עם העם, חווה על בשרו שני דורות קשים ועקשנים ולמרות זאת המשיך להנהיג את העם גם כאשר העם בחר לו "אלוקים זר" בדמות העגל- משה עדיין לימד עליהם זכות ודרש (לא ביקש, דרש!) מהקב"ה מחילה עד כדי כך שביקש למחוק את שמו מהתורה (ואכן שמו נמחק מפרשה אחת).


זה גם המסר כאן (וגם לתלמידי בעבר ובהווה) יש כאלו שעדיין רועים בשדות אחרים, שואלים שם שאלות, מנסים להבין עוד דרך- אלו חייבים להבין שזה בסדר ללמוד על "עבודה זרה" (מותר ע"פ ההלכה ע"מ לדעת ממה להימנע), אבל חייבים לזכור היכן האמת? (!) - היכן קיבלו את "תורת אמת" של המסחר, ואיזה דרך עברו איתנו כקהילה, כמה הקהילה הזו תמכה, הזהירה, כמה ראשי הקהילה הזו חטפו רק עקב האזהרות בפומבי לכולם, כמה המדריך נאמן לקהילה שלו, כמה השקעה ולב הוא מחזיר ללימוד ולכללים שלו למען כולם, כמה חיבור ומקצועיות יש כאן יחד כקהילה, כמה דיוק והבנה יש כאן לעומת מה שקורה בחוץ עם כל המניפולציות והשרלטנות, אבל "ישראל על אף שחטא - ישראל הוא" וכולנו יחד נצעד בדעה אחת, כגוף אחד, כקהילה מאוחדת אחת ואחד למען כולם וכולם למען אחד באהבת ישראל אמיתית ולא כ"אהבה התלויה בדבר".


וכך ניתן לזעוק יחד כקהילה:

"חזק חזק ונתחזק"

חזקים כקהילה,

חזקים בשיטת המסחר

ונתחזק כל אחד כיחיד בשעות הקשות שלנו, אך בתמיכת הקהילה והעומד בראשה, כי לבסוף לבסוף זה מקצוע בודד עם עצמך.


שבוע טוב ומבורך ומוצלח לכולם.