חג השבועות הוא חג מתן תורה.


התורה  ניתנה בהר, אבל בהר הכי נמוך- הר סיני- למה?

חשוב שיהיה ידוע שתפקיד התורה לרדת מהמקום הכי גבוה, מהבורא למקום הכי נמוך שאפשר.. ומיד על זה מתבקשת שאלה, אז למה התורה לא ניתנה בעמק או במישור?

כי בתורה יש חוקים ולחוק צריך תוקף ולחוק צריך גם מי שיאכוף את החוק, אחרת הוא לא חוק, הוא מקבץ משפטים ולזה צריך להיות מעט מעל השטח- הר, אבל קטן.

מצד שני התורה רוצה גם לרמוז לתלמידי חכמים- שזה שהם למדו תורה ומרגישים שהם "מורמים מעם" - שידעו שהם בסה"כ מעט מעל העם לא יותר, כי כתוב "מוסיף דעת מוסיף כאב"- אז איך אתה מתנשא מעל העם ? 

דבר נוסף, הר סיני נקרא על שם "ששנאה ירדה לעולם", ביום מתן תורה ירדה שנאת אומות העולם אלינו, ומכאן גם הוראה לתלמידי חכמים, אתה מתנשא מכח התורה ועושה בה שימוש לגאוותך האישית?- סופך שישנאו אותך וזה היפך התורה! 

בזמן מתן תורה- ציפור לא צייצה, הכל נדם, כתוב שקול האלוקים חדר את הדומם ופשוט עבר אותו- לא היה שום הד!- (כידוע שהד נוצר עקב אטימות והחזר הגלי קול), דבר זה מראה על התבטלות העולם לכח האלוקי, לאמת המוחלטת האלוקית שנשמעה בעולם, אזי כלום לא יכל לעמוד בעדה, כך גם אנחנו, חייבים לדעת מה האמת? וע"פ איזו אמת עלינו לנהוג.

בהשוואה למסחר

הידע יורד ממקור גבוה, לוקח לו זמן לרדת למטה.

המשמעת והכללים חייבים להיות בעורקנו ולזרום לנו בדם בזמן המסחר.

בשביל שתורת המסחר תחדור אלינו כולנו חייבים להתבטל לידע, לתת לידע לפעפע בנו ולחדור אותנו, באם נתחיל להחזיר הדים לכל מה שלמדנו- זה הופך אותנו מעט לבעלי ישות עם גאווה מסויימת- אני מבין מעולה והבנתי שלא צריך כלי אחד או כלי שני או לא אתייחס לכלי כזה או כלי אחר במסחר, מכאן מגיעים למקומות שלא בשבילם למדנו מסחר ולא בשבילם הגענו לעולם המסחר, אז תנו "לשיטות" לחדור אליכם, אל תכניסו נטע זר אליכם עד שלפחות אתם שולטים לגמרי בשיטות כאן עם הוכחות חותכות של שנה של תוצאות ואז, אולי לאחר עוד שנה של מחקר, תביאו שיטות משלכם- אם יש לכם הוכחות מוכחות לשיטה שעובדת באחוזי הצלחה מעולים.

מתן תורה הוא גם החיבור בין כל עם ישראל כ"איש אחד"- גם בזה אנחנו חייבים להתחזק עוד יותר מהיום- כל אחד בקהילה חייב לחוש כחלק מכולם וכאשר מוצאים משהו מענין במניות- צריך להרגיש זכות לעזור ולספר לכולם ברבים למען הצלחת כולם.

אגב מתן תורה ניתן ביום ה 50 לספירת העומר- שבו אומרת התורה שזה שער ה נ'- שער החוכמה והתבונה,

מי יתן ונזכה לתבונה ולחוכמה במסחר ובחיינו האיישים.

חג מתן תורה שמח ושבת שלום.שלום.