חוה"מ סוכות

קירוב או התקשרות?

איך זה קשור למקצוע שלנו במסחר

ולחיים בפרט?


בחג קראתי מאמר מופלא של הרבי ( כשאני כותב רבי הכוונה אך ורק לרבי מליובוויטאש)

במאמר הוא עומד על ההלכה שאומרת שבסוכה "צילתה צריכה להיות מרובה מחמתה" ( לא חברים, לנשואים שבנינו, זה לא קשור לחמה)

הכוונה שבסוכה הצל צריך להיות מרובה מהשמש/מהחום בתוך הסוכה.

בואו נצא למסע מדהים של הבנה שהרבי לוקח אותנו על כל מילה.

צל מסמן את הענן שהיה במדבר שהיה מגן על עם ישראל ונותן לעם גם צל כפשוטו, אבל הענן הזה היה נוצר בזכות הקטורת, הקטורת מהמשכן 

(המקדש הנייד שהיה קודם לבית המקדש).


החמה/ החום קשורים עם האש שקשורה עם הקורבנות שהיו קרבים על מזבח הנחושת שישב בחלק החיצוני של המשכן/ מקדש.


הקטורת הייתה מוקטרת על מזבח הקטורת שהיה בחלק הפנימי של המקדש והיה עשוי מזהב.

מההסבר "הטכני" הרבי יורד לעומק הדברים ולב האדם.

מזבח פנימי וחיצוני מסמלים את חיצוניות ופנימיות הלב.

יש דברים ששייכים לעבודה חיצונית של הלב שאנו עושים אותה, אך לא בדיוק עם כל הלב או לא קשורים אליה עם כל הלב לגמרי.

ויש דברים המגיעים מפנימיות הלב, מהנקודות הכי פנימיות שלנו, כי אנו חשים אהבה וחום עצום לעשות אותם כמו בנתינה אמיתית כמו נתינת החום והאהבה לילדים ועוד...

הרצון הפנימי של הלב מניע אותנו לעשייה מתוך אהבה לדבר.

ואז הרבי מקשר זאת בחזרה לקטורת ולקורבנות שהיו קרבים על המזבח החיצוני כאמור.

קורבן בא מהמילה קירוב, כשהקריבו קורבנות או בזמנם הביאו קורבנות לאחר חטא שנעשה, המטרה בקורבן הייתה לגרום בחזרה קירוב לבורא לאחר תחושת הריחוק עקב החטא שנעשה, אבל האמת שלא כל רצון לכפרה על החטא בא ממקום שלם ובטח לא ממקום של אהבה וחום.

לחלק מהאנשים זה בא ממקום של חשש מהחטא ועונשו, לחלק אחר כואב על הוצאה נוספת בכסף על הקורבן ועוד...

הם רוצים לשוב ולהתקרב, אבל המציאות שלהם היא מציאות נפרדת ונשארת בשלה ולא מחוברת עם הבורא.


המילה קטורת מוזכרת בזוהר "בחד קטירא איתקטרנא...ביי אחידא..בי להיטא".

קטורת מלשון התקשרות ( בארמית) ועד כדי מצב של "ביי אחידא" להיות אחד, מחובר לגמרי.

כלומר, הקטורת גרמה לחיבור אמיתי, שאין שני דברים נפרדים, האדם והבורא, אלא הם ענין אחד לגמרי, בדיוק כמו ההבדל בין קשר של שני חבלים, גם באם הם זהים רואים את הקשר וניתן גם להפרידו לעומת מעשה שזירה של החוטים יחד שהופכים יחד לחבל אחד שלם ואחיד.

זה הכח של הקטורת.

הענן שהיה נוצר מהקטורת מסמל את הסכך בסוכה ולכן הצל חייב להיות מלא יותר מהחום של השמש- "צילתה צריכה להיות מרובה מחמתה",

כי דורשים מאיתנו להיות בחיבור אחד ולא רק במצב של קירוב.

וזו גם מהות החג, כולם שווים בזכות הסכך ונמצאים בתוך הסוכה ולכן זה חג של אחדות.

ולכן לוקחים את ארבעת המינים שמסמלים את אחדותנו, דווקא בתוך הסוכה ושם מבצעים את מצוות נטילת הלולב, כידוע שאת הלולב מנענעים וע"י הנענוע והמשיכה למטה ומשם בקירוב ללב (תנועות נענוע הלולב ע"פ ההלכה) רוצים ברוחניות לגרום להמשכה/ הורדה של המצב של הקטורת, החיבור המלא והשלם עם הבורא למטה אלינו לתוך הלב הפנימי דרך הלב החיצוני, לגרום לנו לעשות דברים מתוך הלב הפנימי.


הקשר למסחר ולחיים?

סחרו ולמדו ועסקו מתוך הלב הפנימי.

עסקו במקצוע מתוך אהבה ולהט וחום פנימיים.

שדרו לתת מודע שלכם אהבה, חום, שלווה והתקשרות מאוחדת עם החלום שלכם להצלחה ולעושר והדברים פשוט יגיעו אליכם ע"י עיסוק שבא מאהבה.


חוה"מ שמח לכולם