מדוע חנוכה נחגג על כל קהילות ישראל ?
ומדוע הוא נקרא חג אורים?

השם חנוכה נגזר מהשם "חנו (ב-) כה' " שזה היה התאריך שבית חשמונאי- המכבים, ניצחו את היוונים.

באופן די מפתיע (ודי דומה לפורים) חג החנוכה התקבל על כל יהודי ויהודית.
אין כמעט בית יהודי, אפילו זה הרואה את עצמו "רחוק" מהדת, שלא מקיים את מצוות חג החנוכה והוא חוגג את החג בהדלקת נרות חנוכה יחד עם כמה שיותר אנשים.
ולא רק שחוגגים את חג החנוכה בכל קהילות ישראל, דתיים, חרדים, כובשי כיפה או לא וכו', אלא שמבלי שאנשים יודעים כולם חוגגים את החג בהידור מקסימלי מה שנקרא "מהדרין מן המהדרין", כולנו הופכים "לחרדים" בחג הזה (אגב המושג "חרדי" מגיע מהמושג "חרד" לדבר ה' ולא רק ככזה שלובש שחורים, ולכן אנא הבדילו בין הפושעים והמתחזים בקרב "החרדים" לבין החרדים האמיתיים לדבר ה' באמת- סתם, רק תדעו את האמת, חרדי אמיתי קודם דואג לחברו "ואהבת לרעך כמוך"- כך ממשנתו של הרבי מחב"ד ולכן יש שליחים של הרבי בכל רחבי העולם).

מצד ההלכה, החיוב בחג הוא להדליק כל יום נר בודד במיקום שלו בחנוכייה ואת נר השמש וזהו, אבל קיבלנו על עצמנו, בכל התפוצות, להוסיף נר נוסף על הקודם/ים וזה ההידור מצווה מהדרין מן המהדרין.

מדוע בעצם עם ישראל על כל חלקיו קיבל על עצמו את החג ומקבל אותו בהידור על הידור?

מהסיבה שזה חג שהגיע מלמטה, מצד העם עצמו. חג שנקבע ע"י חכמים כתוצאה ממאבק עיקש של העם ביוונים וניצחון ענק של האור (היהודים, המכבים) על החושך (היוונים והמתיוונים) ולכן החג צמח מלמטה והתקבל על כל העם, למרות שכל הניצחון היה נס אחד גדול ולכן אנו מוסיפים בתפילה הלל ושבח לבורא ועדיין הפעולה מלמטה, שלנו, נתנה את הכח לתוצאה.

הניצחונות האישים שלנו יקרים לליבנו.
לפעמים כל מה שאנו צריכים זו פעולה החלטית אחת ועיקשת שאיתה צריך לנצח, את כל שאר הכוחות ופקיחת העיניים להצלחה נקבל בהמשך, אבל מצפים ממך לתנועה ראשונית, לפעולה קטנה, לעקשנות חיובית של רצון להצליח ולפתע לא הגיל/הוותק / ה"ניסיון של וותק" יקבע, אלא רק את/ה והעקשנות הבלתי מתפשרת שלך להצליח.

לא לוותר עד אשר רואים את ההצלחה מולנו וגם אז חייב כל פעם להוסיף באור ולא להוריד את "הרגל מהגז".
כי בסוף את החושך מנצחים רק ע"י ההוספה באור ולא ע"י הלחימה בחושך, כי לחושך אין מציאות אמיתית.
חושך הוא בסה"כ העדר של אור, ברגע שמדליקים אור קטן דוחים הרבה חושך (ולצערי גם אני לא פעם שוכח זאת).

ועל מהות/כמות האור אכתוב במאמר הבא בהקשר של חנוכה ושל ההצלחה בחיים ובמסחר.