כי תשא


הפרשה עוסקת במגוון נושאים ונעסוק במקצתם כי יש המון דימיון לעולם שלנו במסחר.


הפרשה פותחת ב"כי תשא את ראש בני ישראל" ע"פ הפשט הכוונה לספירה של בני ישראל.

ע"פ עומק התורה, הכוונה לבחירי העם במובן של "בזמן שתרים את ראשי בני ישראל"...

יהודי מחוייב להתעלות וכל הזמן להתקדם ברמתו וידיעותיו בתורה.

למה בעצם? למה לא לקחת את התורה רק לרמה של פשוטי העם, ללמוד ולהבין אותה ברמה הפשוטה? 

ואם  כל כך חשוב להכיר את עומקה מדוע התורה לא חשפה את כל מהותה בצורה הפשוטה ביותר?


בשביל להבין את עומק התורה צריך מחוייבות והתחייבות נפשית ואישית לתורה.

על התורה כתוב שמי שעוסק בה היא מתישה את כוחו.

ולכן רק מי שעמל עליה והתחייב אליה זכאי להכיר את רזי התורה ועוצמתה.

אנשים אלו הם בד"כ מורמים מעם, זכו בעבר, להיות ראשי העם ודייני העם.

שימוש לא נכון בידע של התורה יכול להוביל גם למחוזות הפוכים.

דיין חייב לדעת גם את חוכמות העולם וגם רשאי ללמוד אותם ע"מ שידע מה לענות לגוי/אפיקורס, אבל זה מגיע לאחר שאותו חכם בתורה הגיע למצב שהוא ברמה שאין מצב שהלימוד בחוכמות העולם, יכול לפגוע בו כלל והוא ידע להכיר כל עבודה זרה בעולם מיד ולדעת מה לעשות ולהבין את השקר שיש בה מיד, רק יהודי ברמה כזו יכול ללכת וללמוד את העבודות הזרות בעולם (לנו בימנו זה נראה מאוד פשוט לזהות מה זו עבודה זרה, אבל זה בגלל שחכמנו בעבר חשפו את הכל והצינור עבורנו לידע הזה נפתח. בעבר זו הייתה משימה קשה מאוד והפיתויים היו גדולים מאוד מאוד) ומכאן החובה ליהודי להתרומם בידיעותיו בתורה ע"מ לחשוף ולדעת ולהיזהר מכל עבודה זרה (היום לצערנו יש עבודות זרות חדשות ואפילו גרועות יותר).


נושא שני הוא נושא נתינת "מחצית השקל"

בני ישראל נספרו ע"י נתינה של מחצית השקל ולא בספירה אישית, כי בספירה האישית שולטת עין הרע ולכן ספרו את המטבעות במקום לספור אנשים.

מחצית השקל הייתה שווה 20 גרא (מטבע של אז) כאשר ה 20 מסמל על שלימות כפולה (פעמיים של עשר).

האגדה מספרת שלמשה היה קשה להבין את משמעות נתינת מחצית השקל.

ועל שאלתו זו הקב"ה השיב למשה בהוצאת מטבע של חצי שקל  מאש והראה לו.

נשאלת השאלה, הרי משה לא התקשה מלהבין מה הוא חצי שקל, אלא לא הבין מה המהות/הרעיון בלתת חצי שאינו שלם ועוד לצורך מטרה נעלה?

ובאם הענין היה רק טכני, ענין המטבע, מדוע הקב"ה לא הראה לו מטבע רגיל של מחצית השקל, מדוע היה צורך להראות למשה מטבע של אש וכי הקב"ה לא יכל להראות לו מטבע מוחשי של חצי שקל?

ודבר אחרון, באם מחצית השקל שווה 20 גרא ש- 20 מסמל שלימות, שמסמלת את מעלתו של היהודי, מדוע דווקא נבחר המטבע שמראה על חלק מהשלם, מחצית השקל?


המענה הינו שבציווי יש כוונה לסמל ליהודי שהוא רק חצי, חצי מהשלם, כי המשלים אותו הוא הקב"ה, בכל יהודי קיים ומתקיים גם הבורא, יהודי רק צריך לתת לקב"ה להיכנס.

יהודי כשלעצמו הוא מושלם (ענין ה 20 גרא), אבל ללא הקב"ה והרוחניות של היהודי הוא רק חצי.

כשיהודי בא ונותן את החצי לקב"ה, הוא צריך לתת זאת מתוך אש ותשוקה, מכל הלב ולכן הקב"ה הראה למשה מטבע של חצי שקל, מאש.


נושא נוסף ומאוד מענין הוא המתנות שהגיעו למקדש, מהנשים, שהביאו מראות.

משה בהתחלה רצה לפסול את המראות ומאס בהן והרגיש שהן נחותות לבית המקדש, בא הקב"ה וציווה אותו לעשות דווקא מהן כיורים למקדש ועוד הוסיף לומר למשה שהמתנות הללו הן הכי חביבות בעיניו.

נשאלת השאלה מה כל כך חשוב במראות עד כדי כך שמצאו חן בעיני ה' ועד כדי כך שציווה למשה לשמור אותן ולעשות מהן דווקא כיור שבו הכהנים רחצו את רגליהם וידיהם?

ובמה טעה בהן משה שכל כולו מחובר עם חוכמת התורה כאשר הקב"ה "מתקן" את מחשבתו על המראות?

ובכן, מטרת הבורא היא לרדת לפרטים הכי קטנים ולפרטים גם שאינם נראים "איכותיים ומוצלחים", המטרה בלשון התורה לכל הבריאה היא: "לעשות לו יתברך דירה בתחתונים" - כלומר דירה, מקום, בית המקדש, במקום הכי נמוך, שזה העולם שלנו ודווקא מכל הפרטים, מהכי יקר- זהב ואבנים טובות ועד הדברים הכי פחות חיוביים ש"סוגדים" לעולם החיצוניות, המראות.

הקב"ה שלח למשה מסר שכל מעשה של יהודי חשוב, משה רצה וחשב שצריך רק לגרום לעם להתעלות ולעלות אותו לדרגתו של משה שלו בתורה וכל נושא של חיצוניות בכלל לא מענין אותו בטח ובטח מעשה בזוי ושגוי, אבל הקב"ה מוסר לו מסר, שכל מעשה של יהודי ראוי לתגובה וליחס עד כדי כך שגם מראה בזויה, תשמש לכלי רחיצה של הכהנים, כלומר תתעסק גם בשגיאות והטעויות של בני ישראל ולא רק במעשים הנעלים שלהם ואדרבא מטרתך כמנהיג להעלות את השגיאות הללו לרמה טובה ואיכותית בדיוק כפי שהמראות הפכו לכיור רחצה לכהנים.


איך כל זה קשור לעולם המסחר?


חלקנו תלמידים וחלקנו עדיין בשלבי לימוד של עולם המסחר, עולם שיש בו המון אבל המון שקר והטעיות, קל ללכת בו לאיבוד ולאבד פוקוס ולהתפזר מכל כך הרבה "הצעות תוכן" שיש בשוק, בחוץ.


התורה מלמדת אותנו השבוע לתת לאלו שלמדו והתחייבו ללמוד את העולם הזה לעומקו (העומק אינו נמדד בשנים, אלא במה עשית בשנים הללו או בתקופה שאתה במסחר? עם איזה ידע הגעת למסחר ברקורד שלך שיכול לעזור לך במסחר? כמה שעות ביום אתה משקיע במסחר, בלימוד שלך, בהשקעה שלך בחקירת העולם הזה והתחום הזה והמניות למסחר בפרט?).

כמה הלכת ולמדת את העולם הזה מכל מיני מקומות ויש לך היום את היכולות לזהות "עבודה זרה ושקר ומרמה" (מסחר של מנטורים ו"שיטות מסחר" מוצעות בדמו)  בטח ובטח לאחר שהיית במקומות הללו מבפנים וחקרת אותם מבפנים.

לאחר שאחד כזה חקר ולמד לעומק, הוא יכול ל"רעות בשדות זרים" ע"מ להזהיר את הציבור שלו מעבודה זרה כזו ומרמה כזה ואחר.

תלמיד/סוחר מהשורה חייב להתרכז בלימוד שלו בשיטות שעובדות לו ולא לחפש עוד ועוד קבוצות ועוד ועוד מניות שלבסוף יוציאו אותו מפוקוס, במיוחד שאינו מכיר את כוונת המשורר בהעלאת המניות הספציפיות שלו, לאחד כזה אומרים לו: סמוך על הראש, על זה שיכול להוביל ולהזהיר ותן לו לתת לך לבסוף את המענה שרק אתה צריך באופן מסונן ואחראי לאחר בדיקה מקפת.


למי שמבין בתחום, קל לו לזהות "מנטור" חרטטן, קל לזהות ולהבין מדוע מנטור מסויים לא מראה גרפי מסחר שלו ושל הקהילה שלו חתומים ע"י חותמת תוכנת מסחר, מדוע אינו מראה תוצאות חודשיות?, מדוע הוא "סוחר" בברוקר אחד ומראה בסרטוניו גרפים מברוקר אחר שמוחלף כל אחת לתקופה?, מדוע מנטור היה מראה גרפים בסרטוניו בעבר של גרף תוך יומי וכעת אינו מראה אפילו פעם אחת גרף תוך יומי אלא יומי בלבד? כי הסיבה היא שבגרף של הברוקר החדש כאשר המידע אינו זמן אמת אז מוצגת במסך האות D מהמילה באנגלית Delay ואת זה הוא חפץ להסתיר ועוד דוגמאות רבות בנושא כמו להציג מניות לשורט כאשר התוכנה כבר מראה לך שאין שורטים במניה (HB) במיוחד במניות קטנות, אבל מי שסוחר בדמו, תמיד יקבל שורטים לפחות בתוכנה כמו TS שהוא מציג.

לכן חברים, תמיד הזהרתי וניסיתי לפתוח לכם את העיניים, כי אני מכיר את כל הפולישטיק הזה, הייתי שם ואני מכיר מקרוב.


נושא שני, מחצית השקל

כל תלמיד ובעיקר לאחר שסיים ללמוד את ההכשרה וכבר הוכיח תוצאות מעולות חושב שזהו הוא שלם, הוא מוכן, הגאווה מתחילה להשתלט עליו,

פעמים הוא מתחיל לחלוק על המנטור שלו (לא להתווכח שזה לגיטימי, אלא ממש לחלוק).

פעמים הוא מרגיש שזהו, הוא לא צריך יותר ליווי/קבוצה/קהילה, כי גם ככה זה עולם אישי, ומכאן הדרך שלו להתדרדר במסחר היא ידועה מראש.

ליווי וקהילה זה משהו שלעולם אינו יכול להיפסק!!!


מנטור אמיתי תמיד חייב לרענן, לחדש, לתזכר, לחדד, לגרום לאנשים לחזור על החומר הנלמד, מספיק פעם אחת שנושא נשכח ולא פעלת ע"פ התוכן אותו למדת אז מיד או שלא לקחת טרייד בכלל או שלקחת אותו בצורה הפוכה לכיוון ומיד נגרם לך נזק.

אנחנו בני אדם- תמיד נוכל לשכוח משהו מהחומר שלמדנו ובעקבותיו להפסיד כסף או לא להרוויח כסף שפשוט היה מונח על הרצפה כי כך למדנו מטרייד קודם של משהו מהקהילה או של המנטור או שהמנטור העלה זאת לרענון רק אתמול או ביום עיון האחרון או אפילו תיזכר או ממש הסביר על הכיוון בקהילה.

אחוז השיכחה אצל המנטור חייב להיות נמוך בהרבה, לא בגלל שהוא חכם או בעל זיכרון גדול משלנו, אלא דווקא בגלל ההתעסקות היום יומית שלו עם תלמידים ועם מסחר אמיתי וחי, הוא תמיד חייב להיות חד ומעודכן, במיוחד באם הוא יושב יום יום עם צוות שבוחן יחד איתו כל יום עשרות מניות, מנתח ומתמחר אותם מעלה או פוסל אותם לבסוף, "החצי" של המנטור, ההצלחה שלו קשורה בהתעסקות שלו היום יומית עם הקהילה שלו.


תפקיד הקהילה והמנטור (אבל בעיקר של הקהילה) הוא לחזק אותך בשעות הקשות של ההפסד ולחזק אותך בהצלחה ולפעמים גם לבקר אותך למרות ההצלחה ולמי שאין לו את הבקרה החיצונית הזו- פשוט לעולם לא יוכל להצליח למשך זמן ארוך, זה ידוע בעולם, עסק ללא בקרה וביקורת- לא יכול להתייעל ותמיד הולך אחורה- זה לא אני שאומר זאת - אלו דברים שאמרו ובדקו חכמים וגדולים ממני וכאחד שעבד במערכות גדולות שבודקות ובוחנות כל דבר באופן קבוע למטרת שיפור אז אני מכיר זאת מקרוב (קחו לדוגמא את חיל האוויר, למה הוא החייל המתקדם ביותר בצה"ל ובעולם?- כי הוא תמיד מאז ומעולם דגל בבקרה ושיפור של הטוב למרות שהוא טוב ואפילו מעולה. כל מפקדי החייל הובילו למצויינות ולשיפור).

ולכן תלמיד/סוחר חייב לזכור שהוא תמיד חסר משהו, ושהקהילה/המנטור הם החצי השני של ההצלחה שלו.

בקהילה התלמיד/סוחר חייב לתת גם מעצמו, כמו בנתינה של מחצית השקל, כן זה גם קשור לתשלום על ההכשרה והידע- אין מה לעשות ידע נקנה בכסף!, אבל כוונתי יותר לזה שהנתינה שלו, לאחר שכבר נמצא בהכשרה/בקהילה, צריכה לבוא ממקום של אש, התלהבות ותשוקה למקצוע, לתת את כל כולו לקהילה.

יש כאלו שיושבים בקהילות ומצפים רק שהאחר יעלה גרפים/מניות חמות ויעשה עבורם את העבודה ואילו הוא, גם כשמוצא משהו חם- ישאיר זאת רק לעצמו, אחד כזה הוא סוחר בעייתי, כי הוא בא רק לקבל ולחלוב, האי שיתוף לבסוף יוריד אותו למטה, מאוד למטה.

רק אחד כזה שיודע לשתף ולהשתתף יצליח בקהילות ובמסחר, בפרט מהסיבה שהוא לומד פעמיים, פעם מהשיתוף עצמו (כי יקבל פידבק מהמנטור על מה שהעלה) ופעם מזה שראה מה החבר העלה והא פיספס וינסה לשפר ולייעל את עצמו לפעם הבאה או ישאל איך החבר איתר את המניה או מדוע נכנס ויצא בנקודות הללו בטרייד שלו וכך יקצר לעצמו את עקומת הלמידה.

ולכן האש שלכם בקהילה כל כך חשובה.


גם המנטור שלכם צריך להיות קרוץ מאדם שיש בו אש, אש ללמד ואש לסחור ואש לתת לכם, ויותר מכל, המנטור שלכם חייב להיות אדם שיודע ומבין יותר מכל שהאש שלו לא שווה כלום ללא האש של הקהילה שלכם!!!

הוא חייב להיות מחוייב לכם עם אש בעיניים משני צידי המטבע, אש של רצון לעזור, לחדד, לענות, לשפר, להוסיף ולגרום לכם לאש של המסחר.

יחד עם זאת הוא צריך להיות מנטור שיודע גם להמטיר עליכם אש, כאשר אתם טועים כתוצאה משטות או התלהבות יתר או מסחר שלא ע"פ כללי ההכשרה והוא יודע שאסור לו לחסוך מכם גם ביקורת קשה, כשצריך אותה, מבלי לחשוש מה יאמרו עליו בחוץ/בתוך הקהילה, כי מנטור אמיתי צריך לדעת לבקר ע"מ לחשל את הקהילה שלו להבא ולהכין אותם להבא.


נושא שלישי המראות.


מנטור חייב ללמוד מהמסר של הקב"ה למשה.

למנטור אסור "להתפנן" על התלמידים המובילים שלו והמוצלחים שלו.

מנטור חייב לדרוש מכל תלמידיו להעלות גם טריידים כושלים וללא חשש!

קבוצה/קהילת מסחר שאינה דוגלת ו/או אינה מעלה טרידים כושלים אינה קבוצה אמיתית ובטח לא איכותית.

מטרת קהילת מסחר לימודית, שהתכנים בה לימודיים ובנויה מתלמידים אמיתיים חייבים להיות בה טריידים כושלים ולא מוצלחים.

המנטור חייב לקבל זאת, חייב להכיר בזאת, הרי גם לו יש ימים כאלו, ואבוי לקהילה שלא מעלים בה טריידים כושלים של תלמידים או שאינם זוכים לתגובה מקצועית וענינית הן מצד המנטור והן מצד הקהילה ואדרבא המנטור והקהילה צריכה לחבק גרפים מוצגים כאלו ע"מ שכולנו יחד נלמד מהטעויות הללו להבא, לא סתם הקהילה שלנו מעלה דווקא גרפים, גרפים שחייבים להיות עם סימוני כניסה ויציאה על הגרף עם כל הכלים שלנו יחד עם הסבר מילולי מלא ע"מ שכולם יוכלו לבקר ולהבין את הטרייד לעומקו, רק כך אנו משתפרים ומתחדדים בדיוק כמו המראות שהיו בזויות, אבל היו הכי חביבות והיו לשטיפה של הכהנים, כך בדיוק ע"י הצגת טרייד כושל ואפילו רע, המנטור חייב לצדד בהעלאת טרידיים כאלו ולאהוב אותם באותה מידה (למרות הכאב על ההפסד של התלמיד) שבה הוא אוהב לראות טריידים מאוד ריווחים ומוצלחים של תלמידים, לבסוף כמו המראות שהפכו לכיור כך הצגת הטרידים הכושלים, יהפכו לרווח של יום המחר וכל הקהילה וגם המנטור יתחדדו מכך.


נ.ב.


זכרו שבשביל להתרומם, ("כי תשא"), ברמת הידע או לקבל חומר ששווה כסף חייב קודם לתת את "מחצית השקל", כסף לרכישת הידע.

אין מתנות חינם, בטח לא בתחום הזה!!!


שבת שלום ומבורך לכולם.