מצורע

פרשת השבוע- מצורע ושבת הגדול


פרשתנו השבוע היא פרשת מצורע שאת חלק מדבריה הסברתי בשבוע שעבר, אבל השבת היא גם שבת מיוחדת שנקראת  "שבת הגדול", שקשורה דווקא עם מה שקרה במצרים, בשבת שלפני חג הפסח, קודם למכת הבכורות.


אקדים ואומר שיש שני סוגי ניסים שהבורא "עושה".

האחד ע"י מעשה שהוא למעלה מהטבע תוך שידוד מערכות הטבע לדוגמא: מים שהופכים לדם, ברד שמורכב מאש וקרח יחד, ים שנחצה לשניים ומתייבש לצורך הליכה של בני ישראל בתוכו ועוד.

נס שונה וגבוה יותר הוא נס כזה שהנס "נבלע" בטבע והוא כאילו טבעי, הרע הופך לטוב ובשפת הזוהר הקדוש: "אתהפכא חשוכה לנהורא" (הפיכת החושך לאור) וזה בדיוק מה שקרה בסיפור שלנו.

וכך היו הדברים:

נציין קודם שבכורי מצרים, של מנהיגי מצרים ושרי ההנהגה היו ה"גנרלים" בצבא פרעה במצרים- זה היה הנוהג במצרים.

בשעה שבני ישראל לקחו את השה לקורבן הפסח, ע"פ הציווי האלוקי, ראו זאת בכורי מצרים ושאלו לפשר הענין.

בני ישראל סיפרו להם שהולכת לבוא עליהם מכת בכורות ואיתה כל משמעותה (לציין שבני ישראל עשו זאת באומץ רב וסיכון של עצמם).

הבכורים כמובן די נבהלו, הם כבר הספיקו לראות ולקבל את כל המכות קודם וידעו כבר, מניסיון, שכל מה שבני ישראל אומרים קורה, בטח ובטח לאחר תשע מכות, שכבר נחתו עליהם ולכן הבכורים תבעו מאבותיהם ובעיקר מפרעה לשחרר את בני ישראל ע"מ להציל את עצמם מהגזרה הקריבה.

כשפרעה והאבות סרבו "עשו עמם הבכורות מלחמה והרגו מהם הרבה" ולכן נאמר:"למכה מצרים בבכוריהם" (פסוק שאנו אומרים גם בהגדה של פסח).


יש לשאול מה המיוחד או מה הנס פה? הרי מדובר באנשים שפחדו על חייהם ובחרו להילחם עבור חייהם?

דבר נוסף, מה עלינו "לחגוג" ענין פנימי שקרה במצרים ועוד לציין זאת כל שנה מחדש ועוד בשם "שבת הגדול"?

הנקודה החשובה הייתה לא רק לצאת ממצרים, אלא גם להעביר את הרע מהעולם, למגר אותו ויותר מזה להפוך את הרע לטוב ונושא זה בא לידי ביטוי דווקא ע"י המלחמה של הבכורות שהם היו אלו שמתהפכים ועושים את העבודה עבור ישראל ונלחמים ברע עצמו- פרעה והנהגתו.

זהו נס שנראה, בשטחיות, כטבעי, עקב החשש לחייהם, אבל הבכורות יכלו באותה מידה לפגוע בבני ישראל על עצם לקיחת השה ולנסות למנוע מהם לקיים את הציווי המקדים למכה הקרובה (אל תשכחו, מצרים, באותה תקופה, סימלה את מקור הרע ו"ערוות הארץ", המקום השפל ביותר מוסרית), אבל קרה בדיוק ההיפך, הבכורות הלכו ונאבקו באבות שלהם ובפרעה, בדווקא, וזהו הסמל למהפך החושך לאור ולכן זה יום כל כך מיוחד ואנו מציינים אותו כל שנה לומר לנו שמטרת העל שלנו, בעבודה בעולם, היא לא רק להתעלות ולשפר את הטוב, אלא במיוחד להפוך ת הרע הפנימי שבתוכנו לטוב ולקבל את השבים בתשובה, לאחר כל הדרך הסרה שלהם, למסלול הטוב, כאילו לא ארע דבר וחצי דבר ודווקא הם, החוזרים בתשובה, מגיעים למקומות כל כך גבוהים, שאפילו צדיקים גמורים לא יכולים להגיע לשם.

ובסוף הסיפור/התהליך של מצרים והרע בעולם באותה תקופה, כל צבא פרעה וחייליו טבעו בים סוף, לאחר צאת בני ישראל משם- משמע גם הרע מוגר וחוסל.

הנושא הזה קשור בקשר הדוק גם לנושא ביעור החמץ קודם החג- הוצאת החמץ הפנימי, הרע הפנימי שלנו, החוצה מאיתנו(החמץ טופח- ענין הישות והגאווה) וחיזוק הטוב ומיצוי (מצה) הטוב שלנו לרמת המקסימום 


על זמן הגאולה כתוב: "לילה כיום יאיר" והציפייה היא ע"פ ההבטחה שהדברים שנראו במצרים נראה כדוגמתם בזמן הגאולה  שנאמר: "כימי צאתך מארץ מצריים אראנו נפלאות".

כפי שבני ישראל לקחו את השה במסירות נפש ואמרו דברים ישירים לבכורות, ללא חשש ולבסוף הבכורות נלחמו עבור בני ישראל במנהיגי מצרים עצמם, כך הצפי שבזמן הגאולה יהודי יחשוב ויעסוק רק בגאולה שלו ושל כל בני ישראל ואז יראה איך אומות העולם כלל לא יפרעו לו לעשות זאת ודווקא הום, אומות העולם, יהיו אלו שילחמו עבורנו, לבטל את כל ההפרעות לגאולה של עם ישראל.

והאמת שראינו זאת לא פעם גם בדור הזה שלנו שאומות העולם נלחמים עבור ישראל.


איך כל זה קשור אלינו לחיי המסחר שלנו?


נתחיל בזה שסוחר מוצלח חייב להפוך כל חסרון שהיה לו קודם ליתרון ולזכור ש"חיסרון החיסרון הוא יתרון" (משפט של אחד הרביים מחב"ד) והמטרה להפוך יום של הפסד ליום של רווח עוד באותו היום או למחרת ע"מ להישאר ריווחי בעקביות.

חווינו את משבר שורט טרייד וג'נרל טרייד, אבל משם צמחנו כסוחרים להבין וללמוד בצורה חד משמעית מהי רגולציה אמיתית ומהו ברוקר אמיתי.

חווינו קורסים ריקים מתוכן והבנו מה צריך לחפש בהכשרה (מלשון להכשיר) אמיתית.

אבל האם "יצאנו נגד" בצורה פומבית, נגד "מנטור" או "קורס" שממשיך למכור לנו לוקשים?

האם פעם צעקנו: "המלך הוא עירום"?

האם פעם זעקנו על כל פרסום, שיווק, מייל שנשלח אלינו ש"חלאס" מספיק למכור לנו "פירגונים" שיקריים/משוחדים מדמויות פקטיביות?

האם פעם זעקנו חלאס, תראו לנו תוצאות מוכחות על פני תקופה?- כנראה שלא!!

אנחנו מעדיפים להמתין שמשהו אחר יעשה עבורנו את העבודה השחורה, אז זה נכון שמשהו אחר צריך לעשות את העבודה הזו, ע"פ ההסבר לעיל, אבל אל תשכחו שקודם בני ישראל עמדו זקופים וגאים ובראש מורם, מתוך מסירות נפש אמרו "בפנים" לבכורות- השה הזה יביא למחרת את המוות שלכם במכת הבכורות- כשאדם לומד לעמוד על האמת- לא קורה לו כלום!


מי שמכיר את "ההיסטוריה" שלי במסחר יודע שהייתי בשני קבוצות בארץ.

הראשונה התיימרה להיות ה"מגדלור" בתחום והתגלתה כמכללה השקרית ביותר בתחום, שהובילה אותנו להפסד כל כספנו דרך שורט טרייד.

והמקום השני שהייתי בו, ולצערי גם אני, כמתלהב, לאחר שמחקתי תיק מאוד מהר, מיהרתי גם להמליץ עליו וגם להביא לו לא מעט תלמידים, עד שהתפכחתי וגיליתי את האמת (בהתחלה "כל קוץ במדבר הוא פרח") וגם משם ברחתי מאוד מהר.

החוכמה היא לא רק לברוח עם המסקנות המוכחות שלך ולשמור אותן לעצמך, המטרה והמחוייבות שלך לציבור, שפעם קרא את ההמלצות שלך ברבים (למרות שהן נמחקו מהרשת, אבל לצערי יש מי שעושה בהן עדיין שימוש ציני וממשיך "להפיל" סוחרים/תלמידים ע"י שימוש בשמי ובהישגים האישיים שלי שהושגו תודות לאסטרטגיות שאני פיתחתי ולצורת המחשבה והתמחור שסיגלתי לעצמי הודות לניסיון העסקי שלי בחיים) לכן חשוב לי כעת שישמע, בכל רגע נתון, את האמת ושישמע ממקור ראשון ש"ההמלצות" של אז היו של בחור צעיר בתחום וחסר ניסיון שהתלהב לאחר שמחק תיק וחיפש משענת למצבו, אבל ברגע שהפך ל"בוגר" ועצמאי, בזכות עצמו, חזר לבגרות העסקית והמקצועית שלו והתפכח- חובתו כרגע היא להפוך את החושך לאור ולזעוק את האמת ברבים.

מי שעדיין לא מבין מדוע אני תמיד עומד על המשמר וחושף שקר אחר שקר, תפאורה אחר תפאורה, ניסיון להתל בכם אחר ניסיון חוזר להתל בכם, אז את כל זה אני עושה כי זו חובתי המוסרית בטח ובטח לאחר שדבריי עדיין משמשים כ"פרסום" אצל אותו "מנטור", חרף דרישותיי להוריד פרסומים אלו מהאתר שלו וחרף מכתב נוקב שנשלח אליו בנושא ואולי ביום מהימים אחשוף גם אותו.

אני משתדל בכל מאודי לא לחשוף את שמו של "המנטור"  הזה ולא לפגוע בו, כיהודי, ומשתדל רק לרמוז ולא יותר ועדיין לא נואשתי שהוא יבין ויעשה בדק בית ויציע דברים טובים באמת, שאז החושך יהפוך לאור, אבל עד אז, החכם עיניו בראשו וגם אתם מחוייבים לחקור על מנת להציל את עצמכם ולא להיות ככאלו שמצפים שיגישו להם את האוכל עד הפה.

לסיום רק אומר לכל מי שמסחר קרוב לליבו,

אי אפשר להישאר  אדיש לכל העיוולת שרואים בחוץ בפרסומים, סרטונים, מיילים יום יומיים של שטיפת מח, וובינרים של "חוכמת הבדיעבד" וחיפוש אחר הדג הבא שיעלה ברשת או השה התמים שהולך לשחיטה והכי מגוחך לנסות לתקוף תוצאות מוכחות וסקירות כתובות מראש, כתוצאה מכך שאין ידע מספיק בצד השני להגיע להישגים ולסקירות פוגעות במדוייק, ואז מוציאים מייל שכתוב בו כך: "מי שמנסה להיות נביא ולהוכיח את צדקתו כאשר מנגד השוק הולך בכיוון ההפוך, יש תוצאה סופית אחת להתנהלות כזו: מחיקת תיק", לא רק שזה לא חכם, אלא שזה מוכיח שאינך מסוגל לצפות את השוק קדימה ואין קשר ל"נבואה", זה חלק מעבודתו של אנליסט ורוב רובו של השוק הזה עובד על ניתוחים, כי אחרת לשיטתו אסור לו בכלל לעלות מניות למעקב כי הוא הרי "צופה" (נביא) "מניות שירכזו ענין" ותזוזה ועל זה נאמר "צוחק מי שצוחק אחרון", "בא לקלל ויצא מברך", אבל אין להתייחס לאנשים קטנים חסרי מקצועיות ובעלי שיגעון גדלות של חשיפה עם תמונה שלהם בכל מקום אפשרי עליהם נאמר "הכלבים נובחים והשיירה עוברת".


הגיע הזמן להתעורר ולדרוש דבר פשוט: תוצאות מסחר עם הצגת מס' חשבון מסחר (חלקי לפחות) וכל זאת על תקופה של רבעון לפחות ולא הצגת של ימים או תוצאות שדגים אותם אחת ל... וגם זאת בחשבונות דמו מוכחים.


שבת שלום לכולם