משפטים


פרשתנו מתחילה ב ו' החיבור "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם", בסמיכות לפרשת מתן תורה, 

הפרשנים דנו במהות ו' החיבור הפותחת את הפרשה ואת סמיכות הפרשות הללו – מתן תורה ומשפטים.

המצוות בתורה מחולקות ל- 3 קטגוריות: חוקים, עדות ומשפטים.

לחוק אין הסבר, כך עלה ברצון הבורא "חוקה חקקתי גזרה גזרתי אי (אין) אתה רשאי לעבור על גזרתי".

עדות- מסמלים מצוות שהיו להם סימוכין מהעבר שלנו כגון: פסח, סוכות.

משפטים- אלו מצוות שכליות שהאדם היה מגיע אליהן גם אלמלא התורה.

היות וכל המצוות הנמצאות בפרשה הינם מצוות שכליות, משפטים, באה התורה ואומרת לנו שנזכור שגם המצות השכליות הללו, שיכולנו להגיע אליהן לבד, בכוחנו ובהבנתנו, לטובתנו כבני אדם, אפילו הן ניתנו בסיני, במתן תורה ולמרות היותם שכליות, אנו עדיין צריכים לקיים אותם כרצון הבורא, כי מה שאנו מבינים בשכלנו, זה עדיין חלק זעום לעומת שכלו של הבורא שאינו מוגבל.

(רק לשם ההמחשה נזכיר במה שדובר על שלמה המלך, החכם באדם, נכתב עליו שידע להמשיל 3000 משלים לאדם הפשוט עד שיבין בדרגה הכי נמוכה בין חוכמתו של שלמה עצמו לבין הדרגה הנמוכה ביותר אליה יכול היה לרדת ולהסביר את דבריו- מרחק 3000 דרגות בין משל למשל).

בפרשה מדובר בין השאר גם על "עונשו" של עבד עברי (יהודי) שנמכר לעבדות בגין גניבה, עבירה שביצע ולא יכל לשלם את דמי הכופר בעבור גנבתו (עונשו כעבד היה קל מזה של הגוי שנמכר לעבדות ולא היה ניתן לרדות בעבד יהודי, במילים שלנו היום, זו הייתה טעות לרכוש עבד עברי, טעות חמורה, מבחינת יחסי עובד מעביד, כי היו לו יותר זכויות מאשר חובות, ללמדנו עד כמה התורה חסה על גופו ועל מצבו של היהודי), התורה מצווה שעבד עברי, יצא לחופשי לאחר 7 שנות "עבדות" אצל יהודי אחר, אבל אם אותו עבד בחר להישאר אצל אדונו ולהמשיך לשרת אותו ואומר: "אהבתי את אדוני... לא אצא לחופשי", הוא נלקח למזוזה ורוצעים (מחוררים) את אוזנו בגין אותה אוזן ששמעה אל תגנוב והלכה וגנבה ואותה אוזן ששמעה: "לי בני ישראל עבדים"- והלכה ובחרה לך אדון נוסף- אז האוזן תענש ותרצע (אגב מכאן גם האיסור לגברים לעשות חור באוזן, כי זה מצביע/מסמן אותך כעבד!).

התורה מלמדת אותנו מוסר גדול, שעל אי שמיעה לכללים והליכה בתלם (ולא חס ושלום שהתורה נגד חדשנות) בסוף משלמים את המחיר, כי משהו שמכיר וברא את העולם שלנו, בטח ובטח כמי שכתב את התורה ע"י ש"הסתכל באורייתא וברא עלמא" (הסתכל בתורה וברא את העולם, בדיוק כפי שקבלן מסתכל קודם בתוכניות הבניה) יודע מה הכי טוב עבורנו בעולם הזה, בטח מישהו שאנו חלק ממנו ממש "חלק אלוקה ממעל ממש" –כי בכל יהודי מושרש חלק בנשמתו שהוא חלק מהאין סוף של הבורא והיות וחלק מאין סוף הוא גם אין סוף, הרי לנו שיהודי הוא ניצחי כפי שכל יהודי שעולה לתורה מברך: "וחיי עולם נטע בתוכנו"- יהודי הוא נצחי גם באם אנו רואים מיתה בשלב מסויים בחיינו ( יש לכך המון הסברים ולא נכנס לזה כאן).


הלכה נוספת ומענינת שמופיעה בפרשה היא: "שור מועד שנגח" – שור שכבר היו לו מקרים שנגח ופגע באנשים ובעליו קיבלו התראה על מעשי השור והשור נגח שוב- נקרא שור מועד-  ויש לו דינים מיוחדים לו ולבעליו, במקרה חוזר נוסף של נגיחה, אבל בעלים של שור כזה, שלא רוצה להסתבך, מוכר אותו למשהו אחר, "החלפת בעלות", כמו שאנו מכירים היום בשפתנו, אזי דין "שור מועד שנגח" מתפוגג לו.

דרך נוספת של פקיעת מצבו של "שור מועד" הוא שחשים שהוא השתנה (נרגע) ורואים לידו תינוקות והוא לא מזיק להם.

בשני מקרים אלו השור חוזר להיות שור תם (מלשון תמים שאין בו סכנה).

ונשאלת שאלה, מילא במצב שבו ראינו שהשור השתנה ומשחק עם תינוקות ואינו מזיק להם- אז מובן מדוע דין ה"שור מועד" פג, אבל בהעברת הבעלות?  זה הרי רק ענין טכני ואין בו לרמז על שינוי מעמדו ומצבו של השור והוא הרי עדיין מסוכן?

החסידות ממשילה זאת אלינו, בכל אחד מאיתנו יש נפש בהמית, הגוף, מעבר לנפש האלוקית, ולצערנו לגוף יש רצונות וצרכים ותאוות משלו ולא תמיד יהודי יכול לרסן את נפשו הבהמית מהתאוות שלו והוא חוטא.

יהודי יכול לחטוא מידי פעם ולחזור למוטב ואז אין לו דין של "שור מועד", כי תיקן את מעשיו, אבל יהודי שחוזר שוב ושוב על אותם טעויות נקרא "שור מועד" עד שהחטא נראה לו כהיתר גמור, שור כזה, נפש בהמית כזו, צריכה לעבור מיד ליד, לעבור לתחום המצוות ולשבר לגמרי את רוח החטא וברגע שהיא עוברת לתחום הקדושה, בפעם אחת, ברגע אחד, כי לתשובה עצמה לא צריך הרבה, רק הודאה על החטא וקבלה לעתיד, אזי הנפש הבהמית מיד מקבלת מעמד חדש של "שור תם"- מנקים ממנו, מלמעלה, את כל החטאים שעשה בעבר ואט אט עליו לתקן את מעשיו.

יש בנפש הבהמית, במצב של שור שנגח, גם דברים טובים ולא צריך לשבור לנו את האופי ע"מ לחזור למוטב, אנשים טועים וחושבים שבשביל לחזור בתשובה, חייב להשתנות, אז לא! - צריך לקחת את האופי שלך, שאיתו גדלת, ופשוט לנווט ולתעל אותו למחוזות טובים.

לדוגמא: באם יש לך יכולות הרצאה והיית מרצה לדברים שהם היפך התורה- קח את היכולות שלך והסב אותם לעולם ההרצאות בתחום הקדושה.

אם היית זריז לעבירות, תהפוך את האופי הזה שלך להיות זריז למצוות.

גם בנושא החדשות והטכנולוגיה, העולם נברא לשמש את האלוקות ולא ע"מ לסתור אותה, המדע נועד לגלות את האלוקות ולא לסתור אותה (גם באם לעת עתה, זה נראה, בחלק מהמקומות, שהמדע עדיין סותר אותה, לאט לאט יוצאים עוד ועוד כלים ועוד ועוד גילויים חדשים שמוכחים את האלוקות ואיך מחקרי העבר טעו).

ניקח לדוגמא את נושא הרשתות החברתיות או התקדמות עולם ההדפסה הרגיל וברשת האינטרנט- פעם להדפיס דברי תורה עלה הון עתק, היום זה ממש די זול ויכול להגיע לאלפים בודדים בלבד, שזה די זול, לעומת העבר, וגם נעשה ממש מהר, בכמות שניתן לייצר בזמן קצר, כמה שעות ויש לך ספר שמודפס באלפי עותקים באיכות מעולה.

העברת דברי תורה, שיעורי תורה, הרצאות, מידע על הלכות, ומה לא בעצם (ישנו פרוייקט שנקרא "פרויקט השו"ת, אין נושא בעולם התורה שאינו נמצא בפרויקט הזה והוא נמצא ברשת בחינם לכל העולם) - איפה זה היה אפשרי בעבר? היום ניתן לשדר בזום, בוואטס אפ, בפייסבוק, יוטיוב וכו' סרטוני שיעורי תורה, לגמרי בחינם, איפה זה היה ניתן בעבר? ולכן אותם קהילות קיצוניות שדוחות את הטכנולוגיה- טועות לגמרי, זה נכון שיש בטכנולוגיות גם מכשולים ודברים אסורים שמביאים חטאים חמורים, אבל בשביל זה יש גם את הגבלות הרשת שניתן לשים על הרשת או פשוט לחנך את עצמו וביתו לא להיכנס לזה.

איפה עוד נמצא מקום (אפילו בעבודה) שאומר לך, זה בסדר לטעות, רק תעשה תשובה ואתה בחזרה בדרגה אחרת ואף גבוהה מהקודמת, 

והטעות?- נשכחה!

זוהי האהבה שהבורא שתל בעולם לכל יהודי.

איך כל זה קשור למסחר?

גם לנו במסחר, מי יותר ומי פחות, באשר השכיל, יש מחשבות זרות, שאולי חלק מהנושאים המדוברים בעולמנו, אין סיבה לעסוק בהם, כי גם כך מובן שקרה משהו מאחורי מחיר המניה באם היא ירדה/עלתה באופן חריג , היא הרי לא זזה עשרות ומאות אחוזים ביום באין חדשות, אז בשביל מה אני צריך לשבת ולחפש ולתמחר את החדשות הרי אני סוחר טכני/תבניות וזה מספיק לי להצליח במסחר?

באה פרשת השבוע ומסבירה לנו ב- ו' החיבור שגם מה שמובן לנו בשכל פשוט, גם את זה חייב ללמוד ולהתעסק בזה כאילו זה כמו "חוקי הטכני", בדיוק כמו חוקי הבול/באר פלאג, ספל, משולש מתכנס וכו'- אלו חוקים שקיבלנו ללא עוררין או עקב העדות שבהן, כי ראינו מיליוני מקרים, עקב התצורות שקרו וראינו תוצאות זהות והבנו שיש כאן "פלא" שיש לנצל אותו במסחר וכאן נכנס נושא המשפטים וההבנה בשכל שלנו שאם נלמד ונבין שהמחיר נע רק בגלל התמחור והמצב הפיננסי בחברה שהמניה מייצגת, אז גם נדע מתי בדיוק לא להיכנס לעסקה ללונג, כי היא כבר נמצאת בתמחור יתר או מתי לצאת ממנה ו/או מתי לקחת שורט על תמחור יתר- באם לא נבין ונשכיל לדעת זאת, הרי שאנו חוטאים גם באם במקרה הצליח לנו מס' פעמים ו"הרמנו גרגיר בחושך".

בדיוק כפי שישבנו ולמדנו את הטכני לעומק (מי יותר ומי פחות) כך חובה עלינו ללמוד את הפונדמנטל, המנטליות ועוד שהיום הינם חובה ע"מ להיות סוחר ריווחי לאורך זמן.

גם בעולם המסחר קיים נושא ה"שור המועד", מי לא חווה הפסדים צורמים? ומי לא חווה יום הפסד גדול לאחר מס' ימים רצופים ירוקים, כשהחלה הגאווה, שהנה פיצחתי את השיטה? מי לא חווה הגעה זחוחה ליום המסחר- ומיד חטף, כי חטא ולא נשמע לכללים ולשיטות המסחר?

באם, מיד לאחר המקרה הראשון, אספנו את עצמו ועשינו תשובה לדרך המסחר שלנו ותיקנו אותה- אז יש מצב שיצאנו עדיין ירוקים באותו היום או נעבור לרווח בהמשך, לאחר מס' ימים של עבודה נכונה ובתלם השיטות שלנו, אך אם המשכנו באותו היום או בימים הבאים, לעבוד עם אמוציות רגשיות מבלי לעצור ולבדוק את עצמנו - הרי שזה המתכון הבטוח להיות "שור מועד" וליפול שוב ושוב.

הדרך לחזור למוטב ולהיות סוחר "תם" מסוחר "מועד" (שחטא וגם מעד ונפל) היא בשני דרכים בדיוק כמו מצבו של השור המועד:

א. לחזור לתרגול ועד שלא מתקנים את הדרך בה אתה סוחר, אתה לא יכול לחזור לסחור בחי.

ב. להעביר בעלות בשני אופנים: להבין שדרכך במסחר אינה נכונה ולחפש לך הכשרה ומנטור אחר שידע "לתרבת" את "השור המועד" שבך (וזאת לאחר שבדקת שהמנטור הזה מתאים לך ויש בו משהו אחר ולא דומה למה שהיה לך קודם) או לקחת את עצמך בידיים לחזור על החומרים התיאורטיים, לעשות תשובה על כל דרך המסחר שלך ולצאת לדרך מסחר חדשה וממושמעת ביותר עד למצב שהשור מועד הופך בחזרה לשור תם וכל טעות שעשה בעבר נלמדה ותוקנה.

הדבר הכי קשה (או קל בהתאם לאדם כמובן), הוא לחזור לאותו מצב במניה ולא לטעות שוב באבחנה בכיוון, רק כאשר שוב לא טעינו, כסוחרים, באותו המקרה ולמדנו מהמקרה הראשון, אזי הפנמנו והתקדמנו שלב במסחר, אחרת אנו חוזרים על אותם טעויות כמו אותו אחד שהחטא נעשה לו היתר גמור עד שלבסוף אנו בכלל לא מבינים איפה אנו טועים!

כל זה מתחיל ונגמר במשוב ותחקור אישי ופנימי ע"י קהילה/מנטור ש"יכו בך" ברגע שאתה לא הולך בתלם.


באם אנו ממשיכים לשמוע ולהקשיב לדברים הישנים ש"לימדו" אותנו במסחר- אותם דברים שהפכו אותנו לעבדי השיטה ובגללם רק הפסדנו עד כה ו/או המשכנו לפתוח חשבונות מסחר במקום לא מפוקח ע"י רגולציה אמיתית אמריקאית ואנו עדיין, ממשיכים לומר "אהבתי את אדוני לא אצא לחופשי", טוב לי במצבי, גם באם איני מורווח, כי הרי שילמתי על ההכשרה והרי כבר פתחתי חשבון במקום X, למה לי לעמול שוב ולהעביר את הכסף שלי לחשבון אחר, אני הרי כבר מכיר מעולה את התוכנה וכו'- אז סוחר כזה, הוא עבד לקורס הלא עובד/ לברוקר שימשיך לרמות אותו וכו' ואחד כזה האוזן שלו לבסוף תרצע, כי הוא ישמע, לבסוף, את מה ששמעו אלפים כשכל כספם התמוגג או מצב חשבונם הלך והתרוקן לאט לאט.


בתחילת דרכי במסחר, במכללה בה למדתי, הבנתי מאוד מהר שהדברים לא עובדים כפי המצופה, ו"ההדרכה" שציפיתי לקבל אינה ההדרכה הנכונה/מלאה וכו' ובחרתי מיד לעזוב את הקורס, למרות שלא סיימתי את מלואה ומיד עזבתי גם את הקהילה, כי הבנתי שהשארות במקום כזה תגרור אחריה הטמעת שיטות ומתודות עבודה שגויות שיכולות לחלחל בי גם שנים אחר כך ובחרתי לחתוך זאת מיד כמו עם סכין.

היו לי שם חברים מאוד קרובים, שסחרנו יחד, כשהודעתי להם על העזיבה, הם הרימו גבה, לא על הסיבות, לגביהם הם הסכימו איתי, אלא "למה לעזוב, יש לנו עוד תקופת ליווי ועוד דברים לקבל מהם (מהקורס) בוא נסיים את כל תקופת הליווי ואז נעזוב", אלו היו הטענות, על טענות אלו השבתי במשל פשוט: נניח שמשהו מכר לנו בקבוק מים עכורים, במחיר מופקע, האם נמשיך לשתות את המים הללו רק בגלל המחיר ששילמנו?, הרי את טעמם וכיצד הם יכולים לגרום נזק לבריאותנו כבר ניתן להבין, אז למה לי להמשיך ולשתות מאותו הבקבוק? אלא מה שצריך לעשות זה להשליך את המים, לשטוף את הבקבוק טוב טוב ולמלא לתוכו מים חדשים טובים וכך כמובן עשיתי, לאורך כל ההתקדמות שלי במסחר וגם בחיי הפרטיים כשכיר, בכל מקום שזיהיתי מים עכורים, עזבתי (!), לא הייתה סיבה להישאר גם באם שילמתי מחיר מופקע ל"ידע" אותו ניסו למכור לי או שכר שהיו מוכנים לשלם לי.


כשמציעים לך שיחרור מעבדות, שיחרור אמיתי, אלטרנטיבה אמיתית ובדוקה ומוכחת שניתן לבדוק אותה ולבחון אותה ע"י מי שמציג אותה בשקיפות- אז צא איתו לחופשי- לחופש כלכלי אמיתי נטול סיפורים ואגדות.


שבת שלום לכולם