סיום חגי תשרי

בוקר נפלא וחג שמח לכולם


מי יתן ונמשיך את מעלת קדושת הסכך בסוכה (שהיא כללות ענין הסוכה), דרך מצוות ארבעת המינים שעושים בסוכה ומקרבים אותם ללב.

מקרבים את הקדושה...האחדות והביחד

את כל זה מביאים/ ממשיכים ישירות ללב דרך הסכך ואגודת ארבעת המינים יחד בהצמדה והובלה ללב.

ואת כל זה נביא ונתחבר עם הבורא דווקא דרך מעלת סיום האותיות בספר התורה כאשר רוקדים עם הספר סגור, ברגליים דווקא ולא דרך הראש (שענינו הבנה והשגה) דווקא דרך הרגליים מטה מטה, כשכל עניני הקדושה והאחדות והביחד שלנו, ללא הבדל בנינו באם מבינים בתורה או לא מבינים כלל, אלא דווקא מתוך ריקוד ברגליים, הורדת השמחה בסיום התורה עד למטה למטה לרגליים מתוך ריקוד.


השמחה והאושר וההצלחה נמצאים בתוך כל אחד ואחד מאיתנו צריך רק להוציא אותם החוצה ולפעמים מספיק לעשות זאת ע"י ריקוד פשוט וחיבוק אוהב לתורה/ עם יהודי אחר מתוך אחדות ואמונה שכולנו קשורים בקשר הדוק האחד לשני וערבים זה לזה.


הגאולה הכללית תלויה בכל אחד ואחד מאיתנו לא נוכל להגיע אליה באם משהו ישאר חס ושלום בחוץ כי " לא ידח ממנו נידח"


כולם חייבים להיות מאושרים,מצליחים, עשירים ובריאים.


איך?

זה לא מה שצריך לענין אותנו

אלו ה"בעיות" של הבורא

לנו נפסק כבר בראש השנה ובטח כאשר אנו עם הלולבים "שאנו נוצחין" אז יהודי לא עוסק בחשבונות אחרים וזרים לו.

ההלכה קבעה שאנו נוצחין..אז שהבורא יעמוד בהבטחתו בדיוק כפי שהוא רוצה שנעמוד בחלקנו ב"עסקה" כאשר שלח את נשמותנו למטה לעולם הזה.


נאה דורש

נאה מקיים!!!


זה מה שעלינו לומר לבורא בכל תפילה

בכל בקשה ובכל התוקף היהודי.


במשך מאוד שנים עשו ועשינו את חלקנו

הגיע הזמן שאתה הבורא תעשה את חלקך

ושלח לנו את משיח צדקנו בפועל ממש

בצורה גלויה וברורה ללא שום דיחוי נוסף.


מדוע אני כותב זאת?

כי כבר עברו לא מעט שנים מאז הרבי הקודם הרבי יוסף יצחק שפסק שכבר סיימנו הכל ויש להתכונן לימות המשיח ועוד ועיקר שממשיך דרכו, הרבי של כולנו פסק:"הנה זה בא וכבר בא" משיח צדקנו.


חג שמח לכולם.