השבת נקראת שבת חזון, בשבת זו מראים לכל יהודי באשר הוא, במחזה, את בית המקדש השלישי.

השבת נקראת כך על שם ההפטרה שאנו קוראים בשבת "חזון ישעיהו".

מטרת החזון, המחזה היא לעורר את נשמת היהודי (ע"פ דברי רבי יצחק מברדיצ'וב- סנגורם של ישראל) וגם באם רובנו לא יזכרו את המחזה או לא יחושו אותו אז עצם הנשמה רואה אותו וזוכרת אותו ובעיקר המחזה הזה משפיע על הנשמה ומעוררת אותה כך ע"פ רבי יצחק מברדיצ'וב.

הוא גם אמר משל מיוחד לשבת הזו:

משל לילד שאביו תפר עבורו בגד מיוחד, אך הבן לא ידע לשמור עליו וקרע אותו.

תפר האב לבנו בגד שני וגם אותו הבן השחית.

האב תפר לבן בגד שלישי, אך הפעם לא מסר אותו לבן, אלא גנז אותו אצלו ומפעם לפעם בזמנים מיוחדים וידועים הראה את הבגד לבנו מרחוק וזאת על מנת שהבן יתקן את דרכו ויוכל לזכות בבגד.

המשל מדבר על הנמשל שהוא בית המקדש, לצערנו שניים נחרבו בגין מעשינו ואת השלישי, הנצחי, שיתגלה תיכף ומיד ממש, אמן, מראים לנו, במחזה, בשבת הזו, לנשמה שלנו.

בואו נעמוד על מס' דקויות בין המשל לנמשל למרות שמשל לעולם לא אמור להיות מדוייק לנמשל ובכל זאת כאשר דברים נאמרים בידי צדיקים לכל מילה שלהם יש משמעות וכל מילה נבחרת בהקפדה יתרה ובטח ההשוואה בין בגד לבית המקדש שהוא בית.


בגד תפור אמור להיות תפור במדוייק למידותיו של הלובש אותו. לפי האורך, רוחב הכתפיים וכו' ע"פ הבגד ניתן להאריך גם את טיב האדם שאמור ללבוש אותו האם הוא גבוה, רחב וכו'.

בית לא נבנה ע"פ מידותיו של האדם ובטח אינו יכול להעיד על המתגורר בו כי אדם רזה ונמוך יכול לחיות בבית ענק ומפואר והפוך.

יחד עם זאת בית המקדש בשונה מבית רגיל, היו בו את שני המרכיבים לעיל.

מצד אחד הוא בית לה' - בית כללי שאינו מעיד על השוכן בו, אך מצד שני בבית המקדש היו מדורים שונים וגם רמות שונות של קדושה ובכללי כך הוא היה מחולק: עזרת נשים, עזרת גברים ועזרת כהנים, היכל, קודש וקודש הקודשים, החלוקה הייתה נגד הסוגים השונים שבעם ישראל ובכך בעצם בית המקדש דומה לבגד- יש בו התאמה לסוגים בעם ישראל.


במקביל, בית המקדש נבנה בפורמט העולמות הרוחניים העליונים כפי שנאמר ע"י חז"ל: "בית המקדש שלמטן מכוון כנגד בית המקדש שלמעלן" וכשנראה ונזכה לראות את בית המקדש השלישי נבין מתוך ראיה מוחשית כיצד כל דרגה אלוקית מוצאת את ביטויה במיוחד בבית עצמו.


כך גם עבודת ה' של היהודי, הוא צריך לעבוד את ה' כבגד ולא כבית. ניתן לעבוד את ה' בכלליות לבטל את כל השכל והרגש לרצון הבורא, אבל העבודה האמיתית היא  להשכין את אור הקדושה בכל פרט ומעשה ע"פ ההגדרות והתכונות של כל מצווה ומצווה כאשר השכל מבין את ה' והלב חש אהבה ויראה לבורא (בין יראה נמוכה מחשש ובין יראה גבוהה הבאה מתוך כבוד עצום והערכה עצומה).

כאשר נגיע לדרגה בא אנו עובדים את ה' מתוך אור הקדושה שחדר בנו לשכל וללב אז נזכה לבגד המיוחל שנגנז עבורנו, נזכה לבנין הבית השלישי כאן למטה ואז גם נראה כיצד זה בית כי אז נחוש כיצד המציאות האלוקית ממלא את כל המציאות כולה כפי הכתוב: "מלאה הארץ דעה את ה' במים למים מכסים" ונראה כיצד החזון הפך למציאות לעיני בשר, מציאות המחברת את "הבגד" עם "הבית".


נציין עוד דבר נוסף, בגד הוא הדבר הקרוב אלינו עד כדי מגע יומי  ולאורך כל היום עימו לעומתו הבית רחוק יותר, נמצאים בו רק לפרקים (מעט בבוקר ומעט בערב ורוב הזמן הבית פנוי) כך גם אמורה להיות הגישה שלנו לכל יהודי (כי בזכות האהבה נתקן את סיבת החורבן) מצד אחד כל יהודי חייב לחוש עד כדי מגע כל יהודי אחר כאילו היה בשר מבשרו ממש ומצד שני כאשר יש מרחק בין יהודי ליהודי בין פיזי ובין מנוכר חייב לזכור שבבית ניתן לחיות יחד למרות דעות שונות כי הגג מגן על כולנו בשווה וכולנו בצרה או בשמחה גם יחד גם באם משהו בבית פוגם בגג או בקיר התומך יש לדעת כיצד מצד אחד להכיל אותו ומצד שני לבקר ולמנוע ממנו את הנזק שיכול להשית אסון על כולנו.


כיצד זה קשור לשוק ההון?

שוק ההון בתחילת הדרך יכול להרגיש לנו מאוד מרוחק וההגעה לתוצאות יכולה להראות לנו ארוכה ורחוקה, אך שוק ההון, בדומה לבגד, שאם תתפור אותו למידותיך, יהיה בדיוק הבגד שתחוש בכל רגע כאשר נעים לך עם הבד שלו.

כאשר תיקח הכשרה נכונה למידותיך ותתנהל בהתאם לידיעותיך ולא תרוץ או תקפוץ מעבר למה שאתה יודע באמת.

כאשר תחוש את שוק ההון ממש באצבעות, בדם שזורם לך בגוף, כאשר שוק ההון מקיף את מחשבותיך ועיסוקך ביום יום ממש מקרוב, כאשר שוק ההון ממלא את הידע בשכל ומחשבה המתאימה לשוק ההון, כאשר הלב בשליטה והפעולות ע"פ שכל, סבלנות וניסיון מוכח אז תתגלה ההצלחה, כל מה שצריך הוא לצפות במחזה את עצמך בסוף הדרך כאשר אתה יודע שיש דרך לעבור ויש קשיים לצלוח ויש כשלונות כמו הצלחות בדרך, אבל בשביל להגיע לגג, להצלחה, יש קודם להתאים את עצמך לבגד, להשיל את מה שצריך להשיל, להתייחס לבגד בכבוד ובעיקר ללכת איתו עקב בצד אגודל אט אט עד להצלחה ולזכור כאשר אתה מתנהג שלא ראוי וקורע את הבגד, הכללים והמשמעת אזי אין בגד ורק עם תתעקש ותתנהג בהתאם לכללים יהיה מי שיתפור עבורך עוד בגד ויתן לך עוד הזדמנות להגיע לבית השלישי הפרטי שלך.


שוק ההון אינו רק מחזה, שוק הון אינו רחוק ממך, שוק ההון אינו רק העונש של אי עמידה בכללים, שוק ההון הכי קרוב אליך באם רק תחליט להטיב את דרכיך, תלמד לבצע בדיוק ע"פ כללי השיטות המוכחות שלמדת ותלמד לא להשתולל בין הצלחה להצלחה כאשר האב תופר לך כל פעם בגד בהתאמה.

כאשר תתנהג ותתנהל בהתאם לכללי ההלכה בבית המקדש או כללי השוק, כאשר תחוש את האור צמוד ובתוך הגוף שלך והשכל של שוק ההון יקיף אותך אזי האור יתגלה וההצלחה תגיע גם תגיע רק תטיב לתקן את דרכיך ואת הבחירות שלך בהכשרה נכונה ומוכחת תוצאות.


בקהילה בשוק ההון ישנם הרי מס' סוגים של אנשים, כל אחד מגיע עם דעותיו ועם סגנונו ובעיקר עם האופי שלו וזה מבורך לעצמו, אבל לכל קהילה חייב להיות קול אחד ברור, קול שינתב וקול שיאשר מה מותר ומה אסור, במה עוסקים וממה מתרחקים, מתי להזהיר ומתי להמליץ, כאשר אין קול ברור בקהילה זה הופך לשוק ובאם כל קול הופך למאן דאמר ומרשה לעצמו לעלות מניות והשערות ככל העולה על רוחו אזי יש שוק ולא מעט אנשים בקהילה ינזקו, זה בדיוק מה שמנחה/מנטור הקהילה חייב לדעת ולזכור תמיד- אם אתה המנחה אז יש קול אחד ויש סטנדרט אחיד, באם תיתן לקול אחר לכרסם בקהילה וקול אחר, בעל פחות ידע, להעלות את דבריו והשערותיו או דעה לא מבוססת זה בדיוק מה שיפגע בכל הקהילה ויפגע ביסודות הקהילה ובגג שעברו נכנסו אנשים לקהילה לקבל גג, הכוונה, שיתוף תחת סטנדרטים אחידים וברורים שכולם מבינים ופועלים על פיהם וכך מגיעה ההצלחה לכל הקהילה.


שבת שלום לכולם