שלח

פרשתנו היא פרשת שלח


סיפור המרגלים ידוע לכולנו לבטח, משה רבנו שולח שנים עשר אנשים, ראשי שבטים, לתור את הארץ, טרם הכניסה לארץ.

אנשים- אותה שעה כשרים היו, כך מעידה הגמרא ורש"י מביא זאת בפירושו, על אנשי משה.


נשאלת השאלה האם הם היו באמת "מרגלים"?

הפרשה פותחת בפסוק: "שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען.."

פירוש רש"י על: "שלח לך"- לדעתך, אני איני מצווה לך, אם תרצה שלח.

כלומר לא היה כאן בכלל ציווי לשלוח.

כמו כן שימו לב למילים המדויקות: "אנשים" ולא מרגלים, "ויתורו את הארץ" ולא וירגלו את הארץ.

מכאן שהציווי היה לבדוק את הארץ כ"תייר" שהולך למחוזות הטובים של הארץ בה הוא מטייל והוא לא מחפש את ה"חצר האחורית", כי הרי ה' כבר הבטיח שהארץ מעולה, וכי יעלה על הדעת שיבדקו את ציווי ה'?

לעומת זאת בהפטרה של השבוע אנו נקרא פרשה ממש זהה (ההפטרה היא מהנביאים ותמיד בהקשר לפרשה)

הפעם שליחת מרגלים ע"י יהושע, סגנו של משה, שנתמנה להחליפו בהנהגה של העם בכניסה לארץ (שהיה אגב מבין 12 האנשים ששלח משה כפי הפסוק לעיל) ומכאן מובן שיהושע קיבל ציווי מפורש לשלוח ולרגל כי אחרי ה"טעות" עם השנים עשר הקודמים אין סיכוי שיהושע היה מעז לשלוח שוב מרגלים לארץ, על דעת עצמו.   

כאן אנו מוצאים מילים מעט שונות: "וישלח יהושע ...שנים אנשים מרגלים חרש לאמור לכו ראו את הארץ ואת יריחו.."- כאן בפירוש שומעים מרגלים, חרש, לראות את הארץ.

נחזור לאנשי משה

בהתנהגות ה- 12 מרגלים כשנכנסו לארץ לא הייתה התנהגות של מרגלים, הם כולם הסתובבו בארץ יחד כקבוצה- כך לא מתנהלים מרגלים!

גם בעצם השליחה שלהם, כל בני ישראל היו שותפים לרעיון הזה- זה לא בדיוק מצב שמתאים ללימוד באקדמיה של ה"מוסד" או ה"שב"כ" של היום.

גם בחזרתם, "המרגלים", מסרו את ה"דיווח" שלהם לכל עם ישראל ולא בסתר, רק למשה, "ראש המוסד דאז" ולעומת זאת בסיפור עם מרגלי יהושע כתוב שרק יהושע ושני המרגלים ידעו על השליחות ובחזרתם הם דיווחו רק ליהושע, ממש מרגלי חרש!- ניהול "מוסד" תקני מה שנקרא.


על הדברים של אנשי משה כתוב ש"הוציאו את דיבת הארץ" ואילו על מרגלי יהושע לא כתוב דבר.


למרגלי משה נעשו ניסים, שעם הארץ דאז, לא ירגיש בהם, בכל מקום שהם הלכו אליו ה' הביא למקום מוות שיעסיק את בני המקום ושלא יבחינו בקבוצה של שנים עשר אנשים זרים שמסתובבים בניהם, אך הם הפכו את המצב לדיווח "עקום", גם את הפירות המעולים של הארץ הם הביאו בשביל להוכיח לכולם תראו עד כמה הם מוזרים וגדולים ולא באמת בשביל להדר את פרי הארץ שהיה משובח, ועוד דברים מהסוג הזה.

כלומר הם לקחו כל פיסה טובה של מידע שראו או שמעו ופשוט עיקמו אותו ב- 180 מעלות ועל זה הם נענשו קשות, למעט שניים, יהושע בן נון וכלב בן יפונה משבט יהודה- משבטו של המלך המשיח לעתיד לבוא.

כלב בן יפונה, כששמע את סילוף העובדות משאר עשרת המרגלים לא נשאר אדיש ומיד זעק שם והשתיק את כולם ועמד על האמת ועל האמונה- נגד כולם ונגד כל העם- ללא מורא או פחד וענה כך נגד ההפחדה של חבריו:

"ויהס כלב את העם אל משה ויאמר עלה נעלה וירשנו אתה כי יכול נוכל לה"

ונשאלת השאלה על ההבדל בין "מרגלי" משה למרגלי יהושע?

והאם למשה לא היו כישורי ניהול מחתרתיים או שיהושע היה ראש "מוסד" מוצלח שמביא תוצאות?

החסידות מסבירה ששנים עשר האנשים של משה, שהיו נשיאי שבט, כל אחד של השבט שלו, היו חייבים לבוא ולתת דיווח לעם כולו, שכל אזור בארץ, שעתיד להינתן לשבט שלו, הוא אכן טוב, היות והזמן היה רגע לפני החלוקה של הארץ לשבטים לכן כולם היו חייבים ללכת יחד לכל מקום בארץ ולא בנפרד שיראו את אותם מחוזות וידווחו כאחד מה ראו.

לעומת זאת שני המרגלים של יהושע, שבאו במטרה לרגל באופן הידוע, הם אפילו התחפשו לקדרים (מקצוע עתיק, מקביל לעושי כלי חרס של היום) לעומת אנשי משה שכלל לא התחפשו.

מה הסיבה בעצם?

באם עם ישראל היה נכנס לארץ ע"י משה, הכניסה הייתה ניסית ללא מלחמה כלל: "ה' ילחם לכם", אבל היות ונגזר שיהושע מכניס (משה אמור למות במדבר עם הדור שלו כמנהיג אמיתי שלוקח אחריות על ההחלטות שלו:  "שלח לך- לדעתך" ונשאר עם האנשים שלו) אזיי הכניסה לארץ לא אמורה להיות בדרך ניסית ולכן היה צורך לרגל בדרך הטבע ולהילחם בדרך הטבע.

לכן לאנשי משה נעשו ניסים בדרך והם לא התגלו לעומת אנשי יהושע שמיד בכניסה, לארץ למרות כל "החשאיות" הם התגלו מאוד מהר, כבר ביריחו, בכניסה לארץ, התגלו וברחו בחזרה למדבר.


מיותר לציין שדור המדבר בגלל "הוצאת הדיבה" על הארץ נענשו ולא נכנסו לארץ וה' עשה להם "סיבובים" של ארבעים שנה במדבר עד שצמח הדור הבא ורק הוא נכנס לארץ המובטחת- ארץ ישראל.

זה המחיר שהעם שילם על הספקנות ועל השקר לעצמו והאמונה במרגלים ולא בהבטחת הבורא.

החסידות שואלת שאלה קשה, 

כיצד יתכן שמשה בוחר לו את האנשים הכי מובחרים והם פשוט עושים ההיפך ממה שמצופה בהם, מחטיאים את העם ובגללם כל הדור נענש?


החסידות מסבירה שהם לא חטאו באמת, אלא מפני שבזמן המדבר הם היו עסוקים כל הזמן בדברים רוחניים, את הכל הם קיבלו ללא מאמץ : אוכל ושתייה, הכל בצורה ניסית ולכן היה להם זמן ארוך להתמסר רק ללימוד התורה ולרוחניות, כשהבינו שכאשר יגיעו לארץ יצטרכו להילחם, לעמול ולעבוד למחייתם, כי הניסים יפסקו ולכן זמן הרוחניות שלהם ירד פלאות, העדיפו להעליל עלילות, למען זמן האיכות ברוחניות לעומת ההתעסקות בגשמיות וכאן היה חטאתם!

הם לא הבינו שהמהות בעולם הזה היא הגשמיות- להפוך את הגשמיות לרוחניות, לקחת פרי ולברך עליו לפני אכילתו, לאכול דבר שלאחריו יהיה לאוכל את המאכל את הכוח ללמוד תורה ולהתפלל, לקחת עורות ולהפוך אותם לתפילין ומזוזות- זו בדיוק המהות כאן בעולם, המעשים והמצוות הגשמיות והכרת הטוב והעזרה לזולת ולכן עקב הרצון והכוונה הטובה, אף שהתהפכה לבכייה לדורות, הם יחד עם דור המדבר יזכו להיכנס לארץ בגאולה האמיתית והשלימה.


בסיום הפרשה נקרא שהעם בכה בלילה על המצב "העגום" שהם צריכים להיכנס לארץ, אך משה בא ופשוט זעף וקצף עליהם בתוקף רב ולמחרת כל העם התייצב ואמר "עלה נעלה"- וגם נצליח, כלומר המרות של משה גרמה להם להורדת כל הספקות ולהתחיל להבין מה תפקידם בעולם, אך לצערנו זה כבר היה מאוחר מידי והגזרה נגזרה, ללמדנו עד כמה יש לנצל הזדמנויות ושעת רצון.


איך זה קשור לעולם המסחר?


אז ב"ה יש בכל קהילה כזו, מרגלי חרש, כאלו שבאים לרגל ולראות מה קורה בקהילה אחרת, איזה מידע ניתן לחלוב ולקחת לקהילה שלהם.

לא פעם גם מנטורים מנסים להיכנס ולחדור אלינו וגם מצליחים עד שהם מאותרים ומוצאים מהקבוצה.

לא פעם "אנשי צוות" של מנטור אחר נכנסים גם לוובינרים שלנו ומעבירים מידע וכל שכן דברים שלנו שמועברים בדרך קבע לקהילות אחרות, כאשר רואים במוחש את כפילות המניות, צריך להיות עיוור לא לראות זאת (ולא ניתן להאשים אותנו במצב הופכי כי אנו מפרסמים את הסקירות ואת המניות הרבה קודם לכולם).


יחד עם זאת יש גם סוג של אנשים שנמצאים בקהילה ונהנים מכל מילה וכל פוסט וכל מידע על מניות או מצב השוק ומרשימת מניות למעקב, אבל בחוץ מוצאים דיבה רעה על הקהילה.

הספק שלהם אוכל אותם ומכרסם בליבם.

הם הופכים כל מידע אמין לספק, כל הוכחה של תוצאות חיות לסילוף וכיוצא בזה וב"ה חווינו זאת כאן לא מעט זמן.

הם לא מצליחים לעכל את גודל התוצאות וההצלחה וזאת רק מהסיבה שאינם עושים צעד אחד לקראת הבנת השיטות שלנו- גם כשמציעים להם כאן יום עיון או כנס במחיר מצחיק.

אך כמו בסיפור המרגלים שהיה אחד שזעק והשתיק את כולם ולא חשש לומר את דעתו, גם כאן ב"ה יש כאן למשהו אנרגיות בלתי נלאות של הוכחה על האמת ואינו חושש משום עימות ועמידה בתוקף על האמת.

ה"מרגלים" הללו צריכים להבין מס' דברים- הכל אמת!!!

פרחנו כל ספק וחשש, הוכחנו בעובדות ותוצאות כל פעם מחדש מה שלא נעשה בשום קהילה אחרת.

אם אתם כאן בשביל ללמוד- אז בבקשה, אם אתם כאן בשביל להוציא את דיבת הקהילה ולעקם כל דבר שלנו כאן שהוא לטובת הכלל- אז דעו שהארץ נשארה ארץ, אבל המרגלים ובני דורם לא זכו ליהנות ממנה ואף סבלו עוד סיבובים במדבר במשך ארבעים שנה, רק בגלל עסקי הדיבה ובגלל הספקות בדברי ה'-

האם זה שווה לכם?- היושרה צריכה להיות נר לרגלכם, אם יש לכם אותה- אתם מוזמנים בסבר פנים יפות.

ואם אין לכם אותה- אני ממליץ לכם, באמת, לחפש את דרככם החוצה, כי כנראה לעולם לא תגיעו לחלקה ולנחלה בהכשרה המובטחת בדרך להצלחה.

הפוך המצב בידיעות שמגיעות אליי, שאגב אינם מאנשיי, אלא מעוקבים כאן וכל מהותי כאן היא להתריע ולהזהיר ולפקוח את העיניים של כולם מכל "המדבר" ששורף את כולם בחוץ ובעיקר את הכסף שלכם.

כאן זו קהילה שמטרתה לתת את האמת בפרצוף לטוב ולרע.

למי מחפש ללמוד ולהסיר את הספקות למרות כל מה שקורא שם בחוץ- אנחנו כאן, ניתן את כל הידע ונזהיר וגם נעזור למי שצריך.

למי שמחפש עוד ספקות, לאחר תקופה שהוצאנו את כל האמת, הוצאנו אתכם ממצרים (מלשון מיצר וגבול) ומהחושך של מצרים ופקחנו לכם כאן את העיניים והצלנו כאן תיקים של אלפי דולרים של אנשים מהעקיצות שהשוק הזה חווה, ואמרנו את האמת על כל מיני הכשרות למינהם, כולל על האלגו ותמיד צדקנו- הוכחנו ותיעדנו, ופעם אחר פעם אנחנו מפרסמים לכם תוצאות רבעוניות, תוצאות של תיק אתגר, תוצאות של תלמידים, תוצאות מיד בסיום טריידים, תוצאות של כל המניות שעולות למעקב ולהבדיל- לא מניה אחת שמצליחה מתוך רשימה ענקית וגם זה פעם ב... סטטיסטיקות הצלחה ופגיעה מטורפות, תוצאות אמת שכוללות הצגת מס' חשבון מסחר, תוצאות אחוזי הצלחה, כל טרייד מתועד בגרף ולא מלל שספק בוצע וספק לא בוצע- על כל זה אנו נאבקים למענכם כבר מס' שנים (וגם חווינו "בזכות" זאת ניסיון של סיכול ממוקד מקצועי ואישי) ואם עדיין יש בכם ספק?- הישארו עימו עוד ארבעים שנה, תמשיכו להסתובב במדבר של הקורסים בחוץ ואולי אי פעם תגיעו לארץ המובטחת שנקראת: הצלחה במסחר.

בינתיים כל מי שמגיע/מצטרף אלינו, משקיע, עובד ע"פ הכללים וההוראות רואה הצלחות והתקדמות במסחר.

מי שמעקב את ההצלחה שלכם- זה רק אתם עם הספקות שלכם.

בדומה לפרשה חייבים להבין שהמהות כמנטור היא להוכיח את האנשים שלו, להחזיר אותם לדרך המלך גם כשסטו ממנה, מנטור אינו יכול להישאר נקי כפיים ולדאוג רק לקהילה שלו או לקבוצה שלו, מנטור אמיתי, חייב להיות אכפתי ורגיש לכולם, עד כמה שהוא יכול, אבל יותר מכל, מנטור אמיתי חייב לזעוק את האמת ולגרום לכולם לפחות להיזהר, גם באם הוא יודע שישלם מחיר כבד על אזהרותיו, מהתנכלות "המנטורים הוותיקים", כי המהות שלו היא "האנשים שלו" והעבודה עבורם ועבורם בלבד.


חומר למחשבה.


שבת שלום.