שמות

השבוע מתחילים ספר/חומש חדש - ספר שמות.


הפרשה פותחת במילים "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה"

ובהמשך התורה סופרת וממש מתעכבת על שמות בני יעקב שירדו למצרים, סה"כ 70 נפש.


מדוע התורה שוב שבה ומספרת על הירידה למצרים, הרי קראנו על זה כבר בחומש הקודם, בספר ויחי?


ומדוע התורה כותבת "ואלה שמות.."- לא מספיק לומר: "ואלו בני ישראל היורדים מצרימה"?

אלא שהתורה בא ללמד אותנו שלמרות שבני ישראל ירדו למצרים ולצערנו גם ירדו למצב רוחני נמוך מאוד בגלל קושי השיעבוד, הם מעולם לא שינו את שמם (שמות המשפחה) ואת לשונם (שפת הקודש).


ענין נוסף שהחסידות מבארת על חזרת סיפור הירידה למצרים הוא שהתורה רוצה ללמד אותנו שבעצם הירידה יש לראות מיד את העליה(!)

בדיוק כפי שלפני זינוק מעל למכשול, לוקחים אחורה, אבל ההליכה אחורה, של מס' צעדים, נועדו לזינוק גבוה יותר ומעבר מעל למכשול, לצורך התעלות נפשית וגם פיזית.

ומכאן שאין מה לחשוש מקשיים בחיים, הם נועדו לחזק אותנו לאתגר הבא ולשלב הבא בחיים.


כלל הוא בשפת הקודש שלנו, שבכל מילה יש גם מס' משמעות.

המילה צרה היא גם בשינוי אותיות צהר (צ' בחולם, במשמעות של חלון)

כלומר מה שנראה לנו כצרה הוא הצהר /החלון לשלב הבא בחיים.


התורה חוזרת בהמשך על מותם של יעקב ויוסף

ומיד בהמשך, מתחיל סיפור העבדות של בני ישראל במצרים ועל פרעה, מלך מצרים.

התורה טורחת לספר לנו שזה "מלך חדש... אשר לא ידע את יוסף"- המפרשים עומדים על התעכבות התורה בפסוק: "אשר לא ידע את יוסף", מדוע חשוב לתורה לספר על זאת, הרי אין סתם הוספת מילים בתורה?

והם מציינים שאכן היה חדש באמת, שבאמת לא הכיר במעלות של יוסף ותרומתו למצרים, אך הם מביאים גם פירוש שני, כי הפירוש הראשון מעט קשה עדיין, כי הרי המלוכה עוברת במצרים מאב לבן והבן החדש שהחל למלוך בוודאי הכיר את יוסף ומעשהו ויש גם את הרישומים שחכמי מצרים ידעו תמיד לרשום (מגילות הפפירוס שכולנו מכירים) ולכן הפירוש היותר מתבקש הוא:

"מלך "חדש"- שעשה את עצמו שלא מכיר את יוסף ותרומתו למצרים כאימפריה.


בהמשך התורה מספרת לנו על עצתו של המלך החדש הזה, עקב "חשש" מבני ישראל, שהתרבו בצורה מדהימה במצרים, חששו היה שבעת מלחמה הם, בני ישראל, יצטרפו לאויבים ומבפנים יגרמו לאובדן השליטה במצרים ולכן יש להרוג את הילדים הנולדים, הזכרים, כתינוקות ואת הבנות להחיות שישמשו עבור המצרים ועל הבוגרים גזר שיש לתת עליהם עבודה קשה מאוד, עבדות!


המדרש והמפרשים מספרים לנו שפרעה היה מאוד ערמומי והוא עשה הכל בשלבים.

פרעה התחיל בשיעבוד באופן שפרסם שרוצה לעזור לעם ולבנות עבורם והוא בעצמו בא ומצטרף אליהם לעבודה הזו להראות להם עד כמה זה חשוב לו ושהוא איתם בסיפור הזה וביקש את עזרתם ומראה בהצגה כוזבת שגם הוא איתם בעבודה.

לאחר שבני ישראל עשו כמות נכבדת של עבודה מתוך התלהבות ומתוך עזרה לבקשת המלך, שהנה הוא בא להיות איתם, פרעה הופך את עורו ודורש שמעתה זו הכמות וההספק של העבודה שבני ישראל מחוייבים לבצע כל יום ויום.


בהמשך מסופר על לידת משה ועל תיאור הבית כתוצאה מלידתו של משה, הבית נתמלא אור (אור של תקווה ואור של זוהר).

בהמשך משה ניצל בזכות אחותו, מרים, לאור גזירת פרעה, ומושם בתיבה בנילוס ואחותו מלווה אותו ובעצם דואגת לסוג של מפגש עם בת פרעה ש"מוצאת" את משה והיא מיד מבינה שמדובר כאן בילד מיוחד.

מרים, אחות משה, מגיעה ומציעה לה "שירותי הנקה" מאימה לילד (כי משה לא הסכים כתינוק לינוק מאף אחת אחרת) וכמובן שבת פרעה, בתיה, שומרת על ענין יהדותו של משה כסוד.


בהמשך משה גדל ומתמנה לדרגה גבוהה בבית פרעה ומתחיל לצאת מחוץ לכותלי הממלכה לבדוק מה קורה עם העם.

משה רואה (לאחר שהבין את הקשר שלו לעם המשועבד) איש מצרי מרביץ ליהודי ומשה הורג אותו וקובר אותו בחול.

למחרת משה שוב יוצא לעם ומוצא שני אנשים רבים בניהם וקורא לאחד מהם: "רשע למה תכה רעיך?".

ואז המכה עונה לו: "מי שמך לאיש שר ושופט עלינו, הלהרגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי?", משה מבין שסוד ההריגה של המצרי נחשף ובורח למדבר, שמא פרעה יחפש אותו ויהרוג אותו.


במדבר משה פוגש ועוזר לבנות יתרו להילחם בשאר רועי הצאן ולתת להם את הקדימה בתור ככאלו שהגיעו לשם לפני כולם וכעזרה לנשים היותר חלשות (כבר אז התורה מלמדת אותנו מה זו ג'נטלמניות ועזרה וקדימה לנשים) ולבסוף משה מתחתן עם ציפורה ונולדים לו שני בנים ולאחר מכן משה מגלה את אלוקים בסנה, כאשר הוא רואה סנה עולה באש אבל לא מתאכל ושומע את קולו של ה' מדבר איתו מתוך הסנה וה' ממנה אותו למנהיג שיוציא את בני ישראל ממצרים.


משה בהתחלה מעט מגלה התנגדות היות והוא "ערל שפתים"- מגמגם, ואיך יוכל לייצג את העם בפני פרעה?- ואז ה' ממנה עבורו את אהרון שישמש לו לפה מדבר.

לאחר שמשה מקבל עליו את השליחות להוציא את העם ולהנהיג אותו הוא הולך עם אחיו, אהרון, קודם לבני ישראל לומר להם שהגיע זמן הגאולה ממצרים והעם מקבל זאת מיד ללא עוררין.

מדוע? אולי הם מתחזים? אולי משה הוא מתחזה שמחפש להיות מנהיג סתמי ורק לקבל הערכה וכבוד ללא שום הוכחת מנהיגות ובא למכור להם סיפורים והבטחות על גאולה וכו'?- העם נמצא אחרי לא מעט שנים של סבל ועבדות, בטח לא "פראייר", אז מדוע העם האמין בכזו מהירות?...אלא שיש כאן ענין גדול, העם זיהה סוף סוף אהבה ואחדות בין אחים!!

עד כה לאורך היסטורית היהדות היה רק פירוד בין אחים.

יצחק הופרד מישמעאל שבחר כל הזמן לקנטר את יצחק.

יעקב ועשיו שחיפש להרוג את יעקב.

יוסף והאחים שמכרו אותו בגלל החלומות.

לפתע מגיעים שני אחים כאשר אהרון, הבכור, כפוף לאח הקטן, משה, ואהרון מקבל זאת באהבה ובהבנה רבה ועושה את המוטל עליו, תוך סיכון גם של עצמו, לעמוד מול פרעה- זה בכלל לא מובן ולכן העם מזהה כאן אמת ובחר מיד להאמין במשה ובאהרון.


ולבסוף לאחר שמשה ואהרון באים לפרעה, שדי מנפנף אותם בשלב הראשון, פרעה עוד מוסיף עבודה קשה יותר לבני ישראל ועל זה משה כבר לא יכול לשתוק, כמנהיג אמת הוא מיד בא בטרוניה ותלונה קשה ל- ה' בצורה שאינה משתמעת לשני פנים: "וישוב משה אל ה' ויאמר.. למה הרעותה לעם הזה? למה זה שלחתני?...ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם והצל לא הצלת את עמך" - במילים פשוטות שלנו כיום, למה שלחתי אותי ולמה הבטחת לי הבטחות שווא? מאז שהלכתי בשמך לפרעה נהיה רק רע יותר לעם ולא עשית כלום לשחרר את העם כפי שהבטחתי לי.


תלונה מאוד קשה ומאוד נוקבת, ללא שום חשבון, למרות שמשה ראה את האמת וגם צויד בניסים להראות לפרעה (כל סיפור הפיכת המטה שלו לתנין והיד המצורעת וכו') ויודע שה' הוא אמת ומנהיג את הטבע ויכול להפוך את הטבע וכו' ובכל זאת משה מתעמת עם ה' למען הקהילה שלו בני ישראל.


איך זה קשור אלינו לימינו ולמסחר?


גם לנו הבטיחו לא מעט הבטחות וכל מיני "פרעונים" חדשים המליכו את עצמם ומכרו לנו כאילו (דגש על "כאילו") הם מצליחים במסחר, הראו לנו מצגי שווא של דמו כאילו הם סוחרים בחי או מצגי שווא של אקסל כאילו זה הרווח באמת, אבל ברגע האמת כשהכל נחשף, הם לקחו אחורה מאחריות על אי הצלחה שלנו ולפתע מצאנו את עצמנו בפני שוקת שבורה מעצם הקורס ובעיקר מעצם החיבור ל"ברוקר" מתחזה, כמו פרעה.

לא סתם יש אימרה שמי שהולך לישון עם נחשים שלא יתפלא שהוא קם עם נחשים ואני אוסיף ומה הפלא שגם חוטף הכשה!


לעומת זאת יש גם את החלק של התלמידים שלא יודעים להעריך מה קיבלו ובוחרים להיות כפויי טובה ולשכוח את יוסף שעזר להם להגיע לנחלה, בזמן הרעב ולקבל את גושן המקום הטוב ביותר במצרים, שכחו היכן הם היו ואיך כספם ניצל ע"י יוסף שהתריע להם על הברוקרים הנוכלים מבעוד מועד וזעק זאת בכל מקום.


היום יש כל מיני מצגי שווא בארץ ובעיקר בצורה שזה חודר מארה"ב אלינו.

באים "מנטורים" ועושים סרטוני שיווק של וילות, יאכטות ומטוסים וכולם מיליונרים כמובן (מעולם לא הראו חשבון חי) וכולם אבל כולם "הסוחרים המובילים בעולם והטובים ביותר בשוק"- מכל כך הרבה ראשים מובילים עוד לא ראינו אחד כזה שחשף הכל באופן שקוף.

לצערנו תרבות ה"וילות" וסיפורי ה"קנינו בית ממסחר מאוד מהר" ע"י שימוש בצילום בוילה מושכרת (כן כן מושכרת) בכלום כסף- ניתן לעשות בקלות סרטון שיווק שמוכר חלום וורוד יחד עם כל העלות השיווקית מסביב, אבל לחשוף תוצאות של חשבון חי בצורה הכי שקופה (כשזה לא עולה שקל)- זה "מאוד קשה" לעשות (!?)

ללמדנו שמקרה פרעה וההתחזות קיימת בעולם כל פעם בצורה שונה ובתחום שונה ויש לבדוק את כולם.

אנחנו חייבים לזכור, הירידה למצרים אינה סוף הסיפור, הנפילה היום היא הקרש קפיצה להצלחה של המחר ולהתמודדות של המחר, צריך רק לחפש את המנהיג הנכון שיביא לנו את האור והתקווה להצלחה שלנו בשיטות מוכחות ומוצלחות בצורה שקופה.


איך נדע לזהות אותו?

אחדות וקהילה מאוחדת ומחוברת ומכבדת את העומד בראשה.

מנהיג שאכפת לו לצאת לעם, לרדת לבעיות שלו ולעזור לו מתוך הנקודות של הבעיות עצמן לאחר שחווה אותם על בשרו ומשם לתת את העצות האמיתיות ובעיקר הנכונות לקהילה למען הצלחתם.

אם יש מנטור/מנהיג שלעולם לא סחר ולעולם לא פתח תיק קטן ומשם צמח כיצד יוכל לתת עצות לקהילה שבד"כ ברובה באה עם תיק קטן? יותר קל למכור חלומות כנראה לא?

מנהיג שלוקח אחריות על דבריו ומעשיו ובטח ובטח לא מתנער ממעשיו בעבר שבהם טעה והטעה תלמידים וחיבר אותם לברוקרים מפוקפקים.

כבר ראינו כאלו מכללות ומנטורים שחיברו אותנו לשורט טרייד, לאחר שכביכול "בדקו" את הכל והבטיחו לנו, כשלא הבנו כלום בתחום, כשהיינו תמימים לגמרי, הבטיחו שיש רגולציה ויש בטחונות ואין לנו לחשוש וכל שאר הברוקרים האחרים  זה מוקצה-"חס וחלילה".

היו גם כאלו שבאתר שלהם, במפורש, הפנו לשורט טרייד ולאחר המקרה מחקו "עדויות" לחיבור בניהם ועוד בחוצפתם ניסו למכור "טוהר ידיים" ויצאו נגד מכללה ספציפית כאילו שהם היו צדיקים גמורים, אז לא !!

הכל ידוע והכל היה שם ולהכל יש הוכחות חותכות, ומי שלא ראה זאת עד היום נמצא ככל הנראה עדיין בחושך של מצרים.

צריך גם לזכור, זה ש"ברחת" מקהילות אחרות/ מנטורים אחרים, לאחר שהבנת לאן אתה שייך באמת ולאחר שחשפת את הבלוף של פרעה, כמו משה, זה לא אומר שלא תצליח במקומות אחרים ואולי דווקא שם תגלה את השליחות אליה נועדת, אולי דווקא שם תמצא את המקום הנכון עבורך ודווקא שם ידאגו לטפח אותך....הכל תלוי בך, אם אתה עם רצון של שליחות ורצון עז להוכיח לעצמך שאתה תצליח- זה יקרה!!!


כמנהיג של קהילה אתה מחויב לזעוק על עוולות שנעשות.

על התנהלות לא תקינה של מי מהקהילה ולהוקיע אותו, אם צריך, כי טובת הפרט אינה באה על חשבון הכלל ("רשע למה תכה רעיך"), אסור להיות מנהיג שחושש לומר את הדברים שחשפת- גם באם אתה אישית תינזק מזה- לאמת יש נטייה לנצח לבסוף, ויש לזכור זאת תמיד בחיים.


בסוף חייב להגיע לאור, לגאולה האישית/הנפשית ולבסוף גם הכלכלית, וחייב לזכור שהמסחר הוא לא המטרה, אלא רק האמצעי להגיע למטרות שלנו בחיים: זמן איכות עם המשפחה, חירות כלכלית, הנאות, טיולים ונופשים ועזרה לזולת.


באם כרגע משהו בדרך לא מביא אותך למטרה, אז תמצא את הדרך שכן תוביל אותך לשם, גם באם זה אומר שאתה מעט צריך לחזור אחורה ע"מ לקחת את הפסיעות אחורה לפני הזינוק הגדול שלך.


שבת שלום ומבורך לכולם