תזריע


פרשתנו השבוע היא פרשת "תזריע".

הפרשה פותחת בפסוק:"אישה כי תזריע וילדה זכר".

המקובל הגדול בעל הספר "אור החיים" כותב בספרו על הפסוק הנ"ל כך:

אישה- זו כנסת ישראל (הכוונה לעם ישראל).

תזריע- זו העבודה של עם ישראל בעשיית מצוות ומעשים טובים.

וילדה זכר- נולדת הגאולה (לעם ישראל ולעולם כולו).


מדוע אנו, כעם, נקראים "אישה"?


נלך מעט אחורה, האדם הראשון קרא לאשתו, חווה- "אישה", מהסיבה ש"לְזֹאת יִקָּרֵא אִשָּׁה כִּי מֵאִישׁ לֻקֳחָה זֹּאת", כלומר הקשר מבטא את החיבור של האישה והאיש והתשוקה בין בני הזוג.

כל יהודי גם נלקח במהות שלו מהקב"ה, מהבורא.

הקב"ה נקרא "ה' איש מלחמה" ואנו ממש חלק מהקב"ה, "חלק ה' אשר עימו", נלקחנו ו"נותקנו" ממנו, ברצוננו ובהסכמתנו, על מנת לפעול כאן בעולם הזה למטה את הגאולה.

את הקשר הזה בין איש לאישה והתשוקה הזו בין האישה לאיש ניתן להבין גם במשל דרך המילה "תזריע"- זרע צומח ופורח באדמה ולא באוויר.

יבוא יהודי ויאמר אבל "רחמנא ליבא בעי" (ה' רוצה את הכוונה והלב)?

המענה לשאלה כזו היא שם הפרשה- תזריע- מצוות זורעים בארץ ולא באוויר!!!

רק כאשר המצוות מלוות עם הלב והכוונה הם כמובן משובחות יותר, אבל שום כוונה אינה זורעת דבר באם אין מצווה מעשית.

מה יעזור לעני שנרחם עליו בלבד במקום שנעזור לו בדברים מעשיים: במזון, כסף וכל שכן בהקניית מקום עבודה או הכשרה מקצועית?-  כל עני יעדיף 100 שח על פני מיליון סימפטיות למצבו.


בהקשר לפרשה ולגאולה יש את הדיון, האם הגאולה תגיע בחודש ניסן (חודש חג הפסח), שבחודש זה נגאלנו, אך כמעט ולא עשינו כלום לצורך זה בגאולה ממצרים, אלא הכל הגיע אלינו מלמעלה, מהקב"ה או שדווקא, לפי הדעה השניה, נגאל בחודש תשרי, כחודש החגים הנוראים, ששם היהודי דווקא מתעורר מלמטה מעצמו לעבודת הבורא?

ההכרעה בהלכה היא דווקא כדעת הסוברים ש"בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל".

היות ויש שתי דעות, הרבי תמיד מלמד אותנו ששניהם נכונות ויש רק לחבר בניהן.

הרבי מביא את הפסוק שמדבר על הגאולה העתידית: "ולציון איש ואיש יולד בה", כלומר אף על פי שהגאולה תבוא בהתעוררות מלמעלה (כמו במצרים) בכל זאת הכל יגיע בזכות הכח והעוצמה שקיבלנו מה"איש" הזכר, כלומר בכח המצוות שנתן לנו ה"איש", הקב"ה ובכח ביצוע המצוות בפועל על ידנו- "ואיש יולד בה" ולכן זו תהיה גאולה אמיתית וניצחית, כלומר הגאולה תבוא הן בכח העליון והן ע"י כח היהודי הפועל כאן בארץ.


בסוף הפרשה היא עוסקת בנגעי צרעת וספחת וכו'.

מחלת הצרעת מאופיינת עוד קודם ל"פגיעה" באדם, היא פוגעת ברכושו, בנגעים בביתו, לתת לו רמזים שהוא פועל בצורה לא טובה וחייב לתקן את דרכיו ורק כאשר אינו "מטפל" בבעיה הוא ממשיך לקבל "נגעים", שהולכים ומתגברים עד אשר האדם מגיע בפני הכהן הגדול- איש חסד, שיכול להצביע על הבעיה ולומר לחולה במחלה, שאכן יש כאן נגע צרעת ויש להוציא את האדם מחוץ למחנה (סוג של "נידוי זמני", אבל ניתן לבקרו כמובן ולא נידוי במובן הקשה והמסוכן של הדבר, אלא רק התרחקות מאנשים כפועל יוצא לחטאיו שפגע בלשונו באנשים).

המופלא בהלכה זו, שגם כהן גדול, שאינו מבין במחלה כמו מומחה למחלה, הוא ורק הוא יכול להורות על הוצאת האדם החולה מחוץ למחנה ושום "רופא מומחה בתחום" אינו יכול להורות על כך מלבד הכהן הגדול!

למה בעצם?-

כי הרחקה כזו היא בעייתית מבחינה חברתית ולכן רק איש של חסד- כהן גדול- שהוא מסמל את שיא החסד, יכול להורות על הוראה כזו, הבידוד, שהוא ההיפך מהחסד, בחיצוניות לפחות, מתוך כוונה שלבסוף הפעולה הקיצונית הזו, תעשה חסד עם החולה.

המענין בנגע הזה, שדווקא כאשר האדם הופך כל כולו ללבן, מהנגעים, דווקא אז הוא נקרא "טהור" מוזר קצת לא?

אז בואו נבין.

הצרעת עצמה בעצם היא תופעה שבה הגוף מוציא ממנו החוצה את כל הרעלים הרוחניים וזה בא לידי ביטוי בנגעים. הגוף דוחה את הנגעים החוצה וזה כבר שורש לתחילת הריפוי, בדיוק כמו רפואת ההומאופתיה, שגילתה זאת רק בשנים האחרונות (כאמור יש בתורה כבר את כל הגילויים ולכן נאמר על התורה "הפוך בה והפוך בה דכולא בה- "תחפור" בה טוב טוב ותמצא שיש בה הכל).

אחד ההסברים לזה הוא שהרע לא יכול לשלוט בכל העולם, כי תמיד ישאר שורש של טוב, במספר מקומות, אבל באם הרע ממש מתגבר ופושט על כל העולם זו הוכחה שאין זו סתם התגברות של הרע, אלא עדות לכך שכל הכוחות השליליים יוצאים החוצה, משום שבפנים כבר אין להם מקום, בדיוק כמו בצרעת ובדיוק לאחר שהרע מוצף החוצה מתגלה מעלתו של הטוב והרע נפרד מהטוב ואז כולם מבינים ומפנימים את מעלת הטוב על הרע שנאמר: "יתבררו וייצרפו רבים" – הרע הופך לטוב ומתהפך לטוב ואז יפציע אור הגאולה, כפי שמביא הרמב"ם, כפוסק היחידי בכל עולם היהדות (ללא שום מחלוקת עליו) בספר ההלכה שלו, "היד החזקה" וכך הוא מסיים את ספרו בתיאור תקופת הגאולה:

"וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ ... אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' ולעובדו שכם אחד" – אמן!!!


איך זה קשור לחיינו היום ולמסחר?


המעשים שלנו, בפועל, כעזרה בין איש לחברו, פירגון, אהדה, אמירת התודה, תמיכה פיזית, כספית, רוחנית, תמיכה בשעת נפילה וכו' היא זו שתרים אותנו, "כל ישראל ערבים זה לזה"- זה נאמר רק על העם שלנו!

נושא ההדדיות נלמד מהמקורות שלנו, כי כל ישראל הם בעצם כמו גוף אחד שלם, וכי יעלה בדעתנו להעניש את יד שמאל ע"י יד ימין משום שבטעות היא חתכה את יד שמאל במהלך חיתוך לסלט?

התמיכה לא יכולה לבוא רק בהרגשה ובשתיקה לעצמנו או רק בהזדהות עם הכאב של השני, היא צריכה לבוא במעשה בפועל!

אם רואים משהו שהולך להינזק מהאחר, יש לדאוג להזהיר אותו, יש לדאוג לו לחלופה ולעזרה לבבית ומעשית בפועל ולא רק במילים, כאמור לעיל רק בזריעה באדמה צומח צמח ונותן פרי לבסוף.

העזרה לאחר, צריכה לבוא בשני אופנים:

הראשון, לדאוג לעורר אותו ולפקוח את עיניו באם הוא בסכנה או כספו בסכנה ויחד עם זאת לדאוג שהוא יתחיל להזיז את עצמו לכיוון יציאה מהמצב, בכוחות הפנימיים של עצמו, ברצון לצאת ממצבו, רק מעזרה חיצונית הוא לא יצא מהמצב, כמו במשל העני: תן לו דג כל יום הוא ישאר עני, תלמד אותו לדוג ותן לו חכה/רשת הוא כבר יקום ויתקיים מעצמו.

כך גם בעולם העסקי שלנו, אנו המון פעמים נהנים מכל מיני עסקים טובים שנותנים שירות טוב ומוצר מעולה, נניח מסעדה טובה ואנו נהנים כל פעם לאכול שם ומאוד רוצים לחזור אליה כל פעם מחדש, אבל מה?- אנו שוכחים לספר עליה לחברים ולמשפחה, להמליץ עליה ברבים, אז איך אנו מצפים שאותו עסק ימשיך לשמור על הסטנדרט הגבוה שלו (?) ועל רמת השירות שלו (?), כל פעם מחדש (?), באם אנו לא דואגים לפרגן ולהמליץ עליו (?) או סתם לומר מילה טובה לבעלים/לשף עד כמה הארוחה הייתה טובה ושנמשיך לבוא שוב, שידע שבעבודה שהוא עושה, הוא עושה טוב לאנשים ויזכור זאת בשעת הדחק או ברגע של חולשה עסקית שלו- אין לכם אפילו מושג עד כמה זה חשוב!

(אני אישית טורח בכל מסעדה טובה שאכלתי ונהניתי, לומר מילה טובה למלצרית, לשף וגם לבעלים, אם היה שם במקום).

מעבר להכל, צריך לזכור שזה שרע/רוע/צרה פוגשים אותנו וגם פוגעים בנו קשות, זה כי אנחנו חייבים לתקן משהו וזה שיש מצב של רע, זה כי כרגע הוא יוצא החוצה ותיכף הוא נגמר ומתכלה, כי לרע, כמו לחושך, אין תכלית ואין מציאות אמיתית ורק אור ומעשים טובים מיד מעלימים כל חושך ורוע.

הרע והשקר מתגלים לבסוף, "לשקר אין רגליים" ומי שממשיך לאחוז בו, סופו שיתגלה ואז איזו בושה תהיה לו...

האמת היא נצחית.


מי יכול לחשוף את הרע ולהצביע עליו בבירור?- רק איש חסד, איש שמבין ויש לו טוב לב פנימי- הוא ורק הוא, שנטול מאינטרס, יכול להצביע על הרוע בצורה ישירה ולומר- "זה רע, את זה צריך לנדות ולהושיב בנפרד עד שיתקן את דרכיו".

איך עושים זאת?

ע"י חשיפת הנגעים, ע"י חשיפת השקרים וע"י הוכחת האמת לאמיתה.

היה ותיקן את דרכיו, "מה טוב ומה נעים" היה ולא? שימשיך לשבת בריחוק, בנידוי זמני.


כך כמובן גם בחיי המסחר...

זה שעברנו את כל גל ה"ברוקרים" שנחשפו- זה רק לימד אותנו מה זה ברוקר אמיתי וכבר לא יעבדו עלינו, הרע פרח ונעלם ולמדנו על הטוב והנכון.

זה שיש עדיין המון רע והפסדים של כ- 96% מהסוחרים היומיים, ו"מנטורים" שרק מוכרים "קורסים" ומעולם לא נראו מהם תוצאות עיקביו, על פני תקופה ארוכה, אין זה מעיד שהכל שחור בתחום ושיש להתייאש, בדיוק ההיפך, צריך לחפש את המעט אור והטוב שידחה את כל החושך והרע ואיתו לצעוד קדימה להצלחה.

גם בשלב ובדרך להצלחה, זה שיש לא מעט הפסדים, אבל יודעים שיש שיטה ויש דרך והכוונה, ויש שיטות מוכחות מוצקות שמביאות הצלחה, אלא רק שכרגע הבעיה היא אישית שלנו במשמעת, בהפנמה של כללי השיטה ובעיקר שיש מי שיעורר אותנו כמוביל שלנו, אבל לא רק באופן שיתן לנו את הכל עד לפה, אלא יאתגר אותנו, כל פעם מחדש, יחדד אותנו כל יום מחדש, כל יום יוכיח לנו שזה אפשרי וכו'- ומצידנו נתחיל לשתול ולהזריע את הכללים והמשמעת באדמה, בשטח, נלמד, נפנים, נתרגל, נשקיע, נשתף בקהילה וכו', אז נבין, שאנו "בהיריון".

כשיש הריון, לרוב יש גם תוצאות- תינוק = תוצאות אמיתיות ועיקביות לאורך זמן.

ההצלחה בחיים ובטח במסחר לא יכולה לבוא על התלהבות סתמית והשקעה באוויר (לימוד בחינם ברשת), הצלחה בחיים באה לאחר השקעה, התמדה, רכישת ידע אמיתי, בתשלום!

לא שמעתי מעולם על אנשים מצליחים לאורך שנים שלא התעקשו, התמידו, השקיעו את מיטב זמנם וכספם בהצלחה שלהם, אז מדוע נראה למשהו שבמסחר זה יהיה אחרת?

איך תבוא הצלחה במסחר דרך לימוד חינמי ברשת?- זה בדיוק מתכון לאיבוד כסף!!! הבעיה לבסוף ש"סוחרים" כאלו נכנסים לסטטיסטיקה הלא מחמיאה הזו של 96% מפסידים.

איך אפשר לסחור ולהרוויח עם קורס בסיסי ביותר שרק מלמד אותך מה זה נרות יפניים, דברים מינימליים לבדיקה ומיד מכניס אותך ועוד מאות אנשים למסחר?- זה שוב מתכון להפסדים ידועים מראש (ונכון שחלק מהבעיה היא ה"מכללות" ו"המנטורים"- מוכרי החלומות, אבל האם עשינו מספיק בשביל לא ליפול במלכודות הללו? האם רק סמכנו על המלצה של חבר? האם דרשנו בהתעקשות לראות רק תוצאות מחשבון מסחר לאורך זמן ולא אקסל שניתן לפברק? ולכן זו עדיין גם אשמתנו!).

איך ניתן לדוגמא, לייחס ולהישען על אלגו במסחר ללא הבנה של עומק השוק הזה?- זה בדיוק המתכון של זריעה באוויר, כסף קל, "קורס אלגו קצר ללא ידע ומיד תתחיל להרוויח כסף"- זה החלום שכולנו אוהבים לשמוע, אך על עבודה קשה והתמדה?- מזה אנחנו מעדיפים לברוח, אבל עד היום לא מצאתי אלגו שעובד בארץ בהצלחה מוכחת לאורך זמן (בדמו כן, יש הרבה כאלה).

למסחר הידני, התוך יומי, יש המון הצלחות ויש הוכחות לכך בארץ ובטח בעולם, יש המון מוסדות בעולם של סוחרי נוסטרו יומיים, רציניים ביותר, שמוכיחים זאת יום יום ושעה שעה, שהמסחר התוך יומי והידני עובד וריווחי מאוד מאוד (אני לא אכתוב עלינו, כי כל מי שעוקב כאן יודע את האמת, אבל תעשו חיפוש קטן ברשת, ביוטיוב על מוסד בשם SMB )

כאשר כל הרע והשקר ייחשף, והוא כבר מתחיל להיחשף אט אט או מתחיל להפוך את עורו אט אט לכיוון הטוב (אפרופו הדלקת נר קטן של אור בסביבה מאוד חשוכה ומיד רואים את השפעת הנר הקטן- בדיוק כפי שנחשפו ה"ברוקרים" והיום כל סוחר יודע מה עליו לבדוק ועם איזה ברוקר לעבוד וממי לברוח) אזי גם איכות ההכשרות יעלו ויהיו אמיתיים עם אסטרטגיות אמיתיות והסה"כ יחד: ברוקר אמין, מנטור שהוא באמת מנהיג ואחראי על קהילתו ומכוון לדרך האמת ולא נותן כפית בפה, מנטור שהוא גם אנליסט מוכח, שמעניק הכשרה מעולה בטכני וניתוח פונדמנטלי, הכשרה מנטלית אמיתית ופרקטית וקהילה איכותית ומקצועית, שתרים אותך ותעזור לך, כל אלו מתנקזים ומטפלים אט אט ב"רע" שלך / הפגמים שלך, עד אשר הפגמים הללו שבך, כסוחר, יתוקנו לטוב ותקפיד על כל הכללים ובמקביל תנקה ממך את ה"רעלים" מההכשרות הלא טובות שחדרו בך- הכל יהפוך לטוב ולאור, הגאולה האישית שלך בחיים בכלל ובמסחר בפרט.


שבת שלום לכולם.