מנטליות במסחר בראי פרשת השבוע

הרבה לא יודעים אבל חג הפורים חשוב במעלתו מעל לכיפורים. זה נכון שבכיפורים אנו צמים ודומים למלאכים ויש לנו איסורים וכו' אבל בפורים משיגים את כל זה דווקא ע"י אכילה ושתיה ודווקא אפילו ע"י מעט אלכוהול "חייב איניש לבסומא".

קרא עוד