סוחרים שרוצים להתקדם בניתוח הטכני לרמת אנליסט טכני.