האם ההכשרה היא חלק מההצלחה בשוק ההון?


על מנת לענות על השאלה הזו שווה ללכת מעט אחורה להיסטוריה היהודית שלנו.

על אברהם אבינו כתוב: ואברהם זקן בא בימים" אומרים חז"ל: אברהם אבינו ניצל את כל ימיו לעבודת ה', עד שכל ימיו היו ימים שלמים ומלאים ואפילו יום אחד לא אבד לו.

דברים אלו של חז"ל דורשים ביאור, הרי ידוע שאברהם עד גיל 3 (ויש דעות שעד גיל 40 או 48) לא עבד ולא הכיר את הבורא! אז כיצד אומרים חז"ל ש"כל ימיו היו מלאים..."?

המענה פשוט:

במשך כל התקופה שאברהם אבינו חקר ושאל עד שהגיע למסקנה שיש בורא שהוא מעל לאיזה פסל מעשי ידי אדם, הירח או השמש ולכן תקופת החקירה של אברהם אחר האמת, אחר ה"מנהיג" האמיתי של העולם נחשבות כחלק מהתהליך שלו להגיע לאמונה האמיתית והיות ושנות החקירה הללו הובילו אותו לאמת אזי גם שנים אלו נחשבות חלק מעבודת ה' שלו ולכן כל ימיו היו שלמים ומלאים.

מכאן שכל תקופת ההכשרה היא חלק ממסלול ההצלחה שלנו בחיים.

יש לי משפט פשוט שאומר כך:

"מומחיות מביאה לרווחים, ריצה לכסף לא קונה מומחיות לעולם!"