הילד מנצח את הענק!התורה מספרת לנו שביום הברית של יצחק, אביו אברהם אבינו, ערך סעודת ענק לכבוד הברית.

לסעודה הוזמנו בין השאר גם ה - "VIP " של אותה תקופה ובניהם "עוג מלך הבשן" שהיה ענק, אותו ענק ששרד את המבול בעזרתו של נח.

בסעודה עוג הענק לגלג על כל השמחה ואמר שהוא יכול באצבע אחת למעוך את יצחק.

אמר לו הבורא: "חייך שתראה אלף אלפים וריבי רבבות יוצאים מבני בניו וסופך ליפול בידם".

וכך היה, הבורא נתן לו להאריך ימים שיזכה לראות את כל המיליונים שיצאו ממצרים וכאשר בני ישראל רצו להיכנס ארצה ולכבוש את ארצו משה רבנו נלחם נגדו והרגו.

"הסיפור" הזה מלמד אותנו מוסר לחיים.

לא משנה כמה "גדולים" ממך או "וותיקים" ממך בתחום/בעבודה שלך וכמה "ניסיון" יש להם מולך ובעיקר לא משנה כמה הם מנסים "לחסל" אותך מקצועית, אתה תעמוד בגאון עם האמת שלך והעקשנות שלך, תתמיד בה לאורך הזמן באמת רציפה ומוחלטת ובשיטות עבודה רצופות וקבועות, אל תיתן לכל "אופנה" חולפת להסיט אותך מהדרך, אזי סופך שה"ענק" נופל בידך.

הם יפלו ואתה תצליח!!!

כי אמת יש רק אחת והשקר סופו ליפול ולהעלם!

את אותו דבר יש לומר גם על החשש מה"ענק" שבך שאנו חוששים להביא אותו לידי ביטוי כתוצאה מפחדים דמיוניים. 

הפחד נמצא רק בראש שלנו, אז תנו לענק שבכם לפרוץ החוצה!