באיזה אופן נכנסים לעסקה בשוק ההון?

איך לומדים זאת מאברהם אבינו?


התורה מספרת לנו שאברהם אבינו, כאשר שמע על העונש של סדום ועמורה, הוא "ניגש" לשיחה עם ה' במס' אופנים.

"ויגש אברהם"- אין בתורה "ויגש" אלא  לצורך מלחמה או פיוס או תפילה ולכל אלה נכנס אברהם גם יחד.

כיצד ניתן לגשת לשלושת המצבים הללו גם יחד, כאשר שניים מהם "תפילה ופיוס" הם בדיוק ההיפך ממצב של מלחמה?

האמת שהזוהר הקדוש, מלמד אותנו מעט אחרת, שתפילה היא רגע של קרב "עת צלותא (תפילה) עת קרבא (קרב)" ולכן התפילה דווקא מתיישרת עם "ויגש" מלשון מלחמה, אך עדיין קשה לנו עם ה"פיוס".

עוד יותר קשה לנו לשמוע שאברהם, איש חסד, יכנס למצב מלחמה ובטח עם ה' כאשר כל חייו עבד ועשה כל מה שנדרש ממנו כמאמין ראשון ב- ה' ועקדת יצחק רק מוכיחה זאת.

התורה היא מלשון הוראה ואברהם הנחיל במעשיו סימנים לדורות הבאים.

בא אברהם ומלמד אותנו שיש מקרים בחיים שבהם אדם חייב לשאת בתוך עצמו הפכים ולהיות מוכן לכל מצב שלא יהיה- הכנה מנטלית לכל סיטואציה.

יש מצבים בהם אדם צריך לגשת לדברים בתוקף, ומצד שני גם לדעת לסגת ולהיות מפוייס או מפייס במקביל, ועוד קודם, גם להתפלל להצלחתו, לקוות לטוב ביותר מראש.

כך בדיוק יש לגשת למסחר בשוק ההון.

כל עסקה היא קרב חדש ואינה קשורה עם ההצלחה של יום קודם או עסקה קודמת.

לקרב ולמלחמה יש להתכונן בהתאם. יש להכין מהלכים מראש.

יש לחשוב ולחשב/לתרחש מה יהיה במקרה של קושי, הפתעה של היריב, במקרה של חולשה של היריב וגם למקרה שהיריב נכנע- כיצד לפייס אותו ולרחם עליו ובמקביל מה קורה באם אתה מפסיד בקרב? כיצד אתה מפייס את הצד השני שירחם על כל חייליך?

לפני קרב ומלחמה היו נושאים גם תפילה להצלחה בקרב, משאת לב לניצחון.

יש האומרים שתפילה באה גם מהמילה "תפל" שהבקשה להצליח בקרב היא תפלה למעשה ולתכנון לקרב, אבל היא נוטעת תקווה ואומץ לב באנשי החייל.

מסופר על מלך אחד שהיה צריך להילחם מעבר לים עם מלך יריב והוא היה נחות בכוחותיו ובנוסף היה צריך להעביר את צבאו באניות ממקום למקום לצורך הקרב על אדמת המלך היריב.

מה עשה?

לאחר שהוריד את כל חייליו לאדמת היריב, דרש מאחד מחייליו לשרוף את כל האניות שאיתן הגיעו, בזמן הזה אסף את כל חייליו ואמר להם:

"לנצח או למות, מכאן נחזור רק לאחר ניצחון"!

וכך היה, ה"תפילה" הזו, המילים הללו נטעו עידוד ועוז בחייליו ולמרות נחיתותם בקרב, הם ניצחו ורק כך שבו הביתה.


המסחר לא שונה! יש להיכנס למסחר עם הכנה מלאה לכל תרחיש, לחשב את כמות המניות (כמו כמות החיילים) המתאימות למצב, לקרב הזה, לדעת מה הסיכונים שלך- הסטופ, לשלוט בסיכוי שלך- היכן הוא?- האם יהיה מי שיעזור לך להגיע אליו ברגע האמת- כלומר איזה שחקנים יצטרפו בכל רגע נתון ל"משחק" ועל איזה שחקנים תרצה לרכב?

יש לשים את ה"תפל" בצד, את האגו, את מה שלא קשור עם העסקה, להימנע מדברים תפלים במסחר- כל ההפרעות למינהם ולחפש שקט "תעשייתי" בזמן המסחר ובעיקר מיקוד. כאשר אדם מתפלל הוא עושה את כל השאר תפל וכל כולו ממוקד רק בתפילה ובבקשות שלו.

כך גם במסחר- שימו הכל בצד, הכל חייב להיות בגדר תפל ברגעי המסחר וחייב מיקוד על!!!

בסוף, בכל עסקה יש גם מרכיב של "תפילה"- משאת לב, כניסה עם הלב ולא רק עם השכל, יש מרכיב קטן של הימור, כי בסוף אנו "רוכבים" על סטטיסטיקה ויהיו פעמים שהיא לא תהיה לצידנו ולכן חייב להיות גם מפוייס, דינמי- לדעת שיש גם מי שחושב הפוך ממך ולכן הכנת גם תוכנית נסיגה, יציאה מהעסקה ואולי "תחשב מסלול מחדש" עם כניסה מחודשת, בזמן אחר או הפוך לתרחיש הראשי שלך, לכן חייב להגיע עם שלושת הכובעים של אברהם אבינו למסחר, לבוא שש לקרב עם כל ההכנה, עם יכולת דינמיות של פיוס וגם מעט תפילה לא תזיק.


לסיכום:

סוחר חייב להגיע עם כל הדברים הנ"ל גם יחד למסחר, הוא חייב לשאת הפכים בתוכו.

 להגיע לרגע המסחר רק עם פן אחד של אישיות לא יביאו אותנו להצלחה בתחום,

חייב ללמד את עצמנו לסחור עם מס' כובעים במקביל!!!