סיכוי - סיכון


סיכוי - סיכון

סיכויים לעומת סיכונים על רגל אחת.

אין סיכוי ללא סיכון!

אבל סיכוי מעולה יתחיל בסיכון נמוך.

את זה לצערי הרבה אנשים לא מפנימים וחושבים שדווקא "סיכוי גדול יבוא עם סיכון גדול"

ושוכחים שאז זה כבר הימור!