שרפו את הספינות!,  קרא המנהיג,

להיות או לחדול?

מעשה שהיה כך היה:

שני מנהיגי ארצות נאבקו בניהם על השילטון, כאשר הים מפריד בניהם.

האחד חזק מאוד עם צבא ענק וחזק והשני עם צבא קטן אך נאמן למטרה ולמנהיג.

יום אחד החליט המנהיג של הצבא הקטן לצאת למלחמת פתע במנהיג החזק, אך הצבא שלו קטן, כאמור, איך ינצח?

הוא העמיס את כל ספינותיו לוחמים ויצא להפלגה לעבר הארץ של המנהיג החזק.

כשהגיעו לחוף, ביקש בשקט מאחד מפשוטי החיילים לשרוף את הספינות!

כשספינות עלו באש, הוא אסף את כל חייליו על חוף הים ואמר להם כך:

מכאן אנחנו יכולים לחזור רק מתים, אין דרך חזרה הביתה, אלא אם ננצח!

להיות או לחדול?, זעק המנהיג

וכל חייליו השיבו לו:

להיות!!!

אם נמות כאן גם כל משפחתנו תכחד.

והם יצאו לקרב.

והפלא ופלא, למרות שלא היה להם שום סיכוי לנצח, הם ניצחו בקרב ובגדול!!!


הכל מתחיל ומסתיים בתודעה שלנו ובהחלטות שלנו

נרצה, ננצח.

נרצה, נובס ונחדל.

אלו לא רק מילים שיש לומר לעצמנו, אלו המעשים שלך שיקבעו את האמת שלך להיות נחוש ולנצח.


שרוף את כל החולשות שלך,

שרוף את כל הפחדים שלך,

שרוף את העבר וכשלונות העבר שלך,

אל תשאיר לך פתח לחזור אחורה

כך המעשה יהיה תואם להחלטה הנחושה שלך

וכך מנצחים!!!


כשאתה בתוך ענין, צלול לתוכו עד הסוף, 

אל תבוא לתת חצי עבודה, חצי כח, חצי למידה, חצי עשייה,

כנס לעובי הקורה ותבין ממה היא עשויה ואיך ניתן לנצל אותה לטובתך.

בפעם הבאה כשאתם מספרים לעצמכם שאתם הולכים להרים ידיים,

תזכרו בסיפור הזה ובמשפט הזה:

לשרוף את הספינות, 

להיות או לחדול!